KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

SZABÁLYZAT - a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

Lapok

1.7. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi lista

 

III. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

A foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Koncessziók

Egyéb kifizetések

';