Legnépszerűbb

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

SZABÁLYZAT - a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

II. Szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III. Közszolgáltatások

IV. A szerv nyilvántartásai

V. Nyilvános kiadványok

VI. Döntéshozatal, ülések

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VIII. Pályázatok

IX. Hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi lista

XII. A szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

XIII. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

XIV. Statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

XV. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

V. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások

III. Szerződések

IV. Koncessziók

V. Egyéb kifizetések

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közbeszerzések

';