Legnépszerűbb

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Hivatalunk az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (Eüsztv.) megfelelően a természetes és jogi személyek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja, hogy ügyeiket kényelmesen, elektronikus úton intézhessék.

 

Téglás Város Önkormányzatának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

- Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): TEGLASONK

- KRID: 348585137

A Téglási Polgármesteri Hivatal biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

- Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): TEGLASPH

- KRID: 502086109


Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.


Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.


A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.


Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.


A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

 

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

 

Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:

- ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;

- ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

- ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.

 

Az alábbi képre kattintva érheti el az elektronikus ügyintézésre szolgáló E-önkormányzati portált

Bővebb tájékoztató az E-önkormányzati portálon történő elektronikus ügyintézésről ide kattintva érhető el.

Perkapu

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramot szükséges letöltenie, amit a NAV oldalán ér el, valamint Ügyfélkapu regisztrációval is rendelkeznie kell!

Közigazgatási perhez szükséges nyomtatvány: K01 nyomtatvány
Birtokvédelmi perhez szükséges nyomtatvány P26 nyomtatvány

 

';