Pályázataink


 

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás keretében támogatást nyert 1826682618 azonosítószámú projekt „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú TOP-2.1.3-16 azonosító számú projektben
„Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” című építési beruházás

 


VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
Településkép, közösségi tér fejlesztése -  1774823549 projekt azonosító számú pályázat

 


 

EFOP-4.1.8-16-2017-00110
A Téglás Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény - Városi Könyvtár tagegységének tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése


 

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00013
Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson


Téglás TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 - Zöld város kialakítása Tégláson


TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00048
"Komplex energetikai fejlesztések Téglás Város intézményeinek területein"


EFOP-1.5.3-16-2017-00121 
"Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"


 

Téglás Város Önkormányzata
ASP központhoz való csatlakozása
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0185
Napelemes rendszer telepítése a
Téglási Polgármesteri Hivatal
épületére


                                


 

';