Legnépszerűbb


Sajtóközlemény

BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE TÉGLÁS TELEPÜLÉSEN CÍMŰ PROJEKT INDÍTÁSA (2023.03.31.)

Kedvezményezett: TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Téglás Város Önkormányzata támogatást nyert az TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi közutak fejlesztése című felhívás keretein belül. Az Önkormányzat a TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026 kódszámú projekt keretében 350 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordíthat a belterületi utak fejlesztésére.  

Támogatási szerződés száma: TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026

Kedvezményezett: TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Téglás Város Önkormányzatának a projekt megvalósításával célja az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földutak korszerűsítése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetés kialakítása, korszerűsítése. A fejlesztések kijelölése során fontos szempont volt az elmaradott területekről a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása és meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése.

 

A projekt keretében a meglévő földutak (szilárd burkolattal nem rendelkező utcák) burkolattal történő kiépítése történik meg, illetve megvalósul a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz elvezetése.

 

A fejlesztés az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését tartalmazza:

 

  • Az Újvárosi utcán a tervezett útburkolat 365 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglevő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A 0+000 — 0+172 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg a K szegély mellett víznyelőket kell elhelyezni. A 0+172 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetést, melyek az útburkolat szélétöl 1 m távolságra kerülnek kialakításra.
  • A Hétvezér utcán a tervezett útburkolat 274 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglevő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. A 0+000 — 0+066 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg. A 0+066 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják csapadékvíz elvezetést.
  • A Felszabadulás utcán a tervezett útburkolat hossza 243 fm. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. Az útpadkák kialakításával a koronaszélesség 7,0 m, Kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az útburkolat és a nemesített útpadka 4,5+1,25=5,75 m szelességű járható felületet biztosít. A K-szegély mellett, a mélypontokon (0+029 és 0+072) víznyelőket kell elhelyezni.
  • A Szegfű utcán a tervezett útburkolat 282 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. Az útburkolat egyenes vonalvezetéssel épül a Hős utca csomópontjában meglévő aszfaltburkolatig, melynek geometriai méretei megfelelőek, átépítése nem szükséges. Az egységes segélyezés kialakítása. valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a meglevő burkolat K-i szélén K-szegélyt kell építeni. A Hős utcánál meglévő útburkolat és a Temető utca sárrázó burkolata között a tervezett út egyenes vonalvezetéssel épül, szintben csatlakozva a meglévő aszfaltburkolatokhoz A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A K-szegély mellett víznyelők épülnek, melyeket szikkasztó ládákba kell kötni.

A projekt által elért várható eredmények:

A fejlesztés eredményeként a település elmaradott területeiről a településközpont, illetve a közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítmények jobban megközelíthetők. A lakóterületekkel való kapcsolatok jelentősen javulnak, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése valósul meg. Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenti célok elérésében.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025. október 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A projektről bővebb információt a http://www.teglas.hu oldalon olvashatnak.

 


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026

Kedvezményezett: TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Téglás Város Önkormányzatának célja a pályázat benyújtásával az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földutak korszerűsítése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetés kialakítása, korszerűsítése. A fejlesztések kijelölése során fontos szempont volt az elmaradott területekről a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása és meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése

 

A projekt keretében a meglévő földutak (szilárd burkolattal nem rendelkező utcák) burkolattal történő kiépítése történik meg illetve a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetése.

 

A fejlesztés az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését tartalmazza a csatolt műszaki leírás alapján:

 

  • Az Újvárosi utcán a tervezett útburkolat 365 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglevő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A terveken és a meglévő engedélyen a Nyár utca felújítása is szerepel, de a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt a Nyár utca nem képezi a projekt részét, nem kerül megvalósításra. A tervezési, és kivitelezési költségek tervezése során csak a projektben szereplő Újvárosi utca szakaszra eső költségek lettek beállítva. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A 0+000 — 0+172 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg a K szegély mellett víznyelőket kell elhelyezni. A 0+172 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetést, melyek az útburkolat szélétöl 1 m távolságra kerülnek kialakításra.
  • A Hétvezér utcán a tervezett útburkolat 274 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglevő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. A 0+000 — 0+066 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg. A 0+066 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják csapadékvíz elvezetést.
  • A Felszabadulás utcán a tervezett útburkolat hossza 243 fm. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. Az útpadkák kialakításával a koronaszélesség 7,0 m, Kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az útburkolat és a nemesített útpadka 4,5+1,25=5,75 m szelességű járható felületet biztosít. A K-szegély mellett, a mélypontokon (0+029 és 0+072) víznyelőket kell elhelyezni.
  • A Szegfű utcán a tervezett útburkolat 282 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. Az útburkolat egyenes vonalvezetéssel épül a Hős utca csomópontjában meglévő aszfaltburkolatig, melynek geometriai méretei megfelelőek, átépítése nem szükséges. Az egységes segélyezés kialakítása. valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a meglevő burkolat K-i szélén K-szegélyt kell építeni. A Hős utcánál meglévő útburkolat és a Temető utca sárrázó burkolata között a tervezett út egyenes vonalvezetéssel épül, szintben csatlakozva a meglévő aszfaltburkolatokhoz A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A K-szegély mellett víznyelők épülnek, melyeket szikkasztó ládákba kell kötni.
';