Letölthető kérelmek

  

Ebösszeírás 2022

Ebösszeíró adatlap

Településkép védelme

Településkép véleményezési eljárás iránti kérelem

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Nyomtatvány az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

Kérelem földgázfogyasztói kedvezményhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására

 

Adóügyekkel kapcsolatos kérelmek, dokumentumok:

- EFER fizetési útmutató

- Téglás Város Önkormányzata adóbeszedési számlaszámai

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2021

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2020

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2018

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016

                      - Kitöltési útmutató

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2015)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó iparűzési tevékenység esetén (2014)

- Kitöltési mutató iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz (2014)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

- Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó iparűzési tevékenység esetén 

- Önellenőrzési lap iparűzési adó helyesbítéséhez

- Bejelentkezés, változásbejelentés

- Bevallás építményadó megállapításához

Bevallás magánszemélyek kommunális adójához

-  Adatbevallás a gépjárműadóról

- Kérelem a közlekedőképesség minősítése iránt gépjármű mentesség megállapításához

- Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

- Általános adóigazolási kérelem

- Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogainak megszerzéséről

- Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Bevallás előrehozott helyi adóról

 

 

 

Anyakönyvi és hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos kérelmek, dokumentumok:

- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

- Hagyaték - Hozzátartozók adatai

- Hagyaték - Kérelem eljárás megindítására

- Hagyaték - lemondó és elfogadó nyilatkozat

- Hagyaték - nemleges nyilatkozat

- Vagyon nyilatkozat hagyatéki leltárhoz

 

Hatósági ügyekkel kapcsolatos kérelmek:

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Fűtési támogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására - Gyógyszertámogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Villamos energia támogatás

- Kérelem települési támogatási megállapítására- Rendkívüli települési támogatás

- Kereseti igazolás

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos kérelmek

-Formanyomtatvány környezettanulmány_Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

-Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Kereskedelemmel, ipari tevékenységgel kapcsolatos kérelmek:

- Változás bejelentés

- Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

- Bejelentés üzlet nyitva tartásának változásáról

- Kérelem bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához

- Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

- A telepengedély-köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma

- Szálláshely-üzemeltetési kérelem

 

Behajtási engedély (Alkotmány-Kossuth utcán a 7,5 t-t meghaladó tehergépjármű esetén) iránti kérelem:

Behajtási engedély iránti kérelem (pdf)

Behajtási engedély iránti kérelem (doc)

 

Állattartási tevékenység bejelentése

Állattartási tevékenység megkezdésének bejelentése

Állattartási tevékenység megszüntetésének bejelentése

 

Közterület használat

Közterület használatbavételi engedély

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés

Szennyvízhálózathoz való csatlakozás

Megrendelő adatlap közműcsatlakozási kérelemhez szennyvíz

Szennyvízbekötés eseten benyújtandó dokumentáció

';