Letölthető kérelmek

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Nyomtatvány az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez

 

Veszélyhelyzetet érintő kérelmek:

-70 éven felüliek ellátási kérelme

 

Adóügyekkel kapcsolatos kérelmek, dokumentumok:

- EFER fizetési útmutató

- Téglás Város Önkormányzata adóbeszedési számlaszámai

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2018

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2016

                      - Kitöltési útmutató

- Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2015)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó iparűzési tevékenység esetén (2014)

- Kitöltési mutató iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz (2014)

- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

- Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó iparűzési tevékenység esetén 

- Önellenőrzési lap iparűzési adó helyesbítéséhez

- Bejelentkezés, változásbejelentés

- Bevallás építményadó megállapításához

Bevallás magánszemélyek kommunális adójához

-  Adatbevallás a gépjárműadóról

- Kérelem a közlekedőképesség minősítése iránt gépjármű mentesség megállapításához

- Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

- Általános adóigazolási kérelem

- Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

- Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogainak megszerzéséről

- Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Bevallás előrehozott helyi adóról

-  Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

 

Anyakönyvi és hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos kérelmek, dokumentumok:

- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

- Hagyaték - Hozzátartozók adatai

- Hagyaték - Kérelem eljárás megindítására

- Hagyaték - lemondó és elfogadó nyilatkozat

- Hagyaték - nemleges nyilatkozat

 

Hatósági ügyekkel kapcsolatos kérelmek:

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Fűtési támogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására - Gyógyszertámogatás

- Kérelem települési támogatás megállapítására-Villamos energia támogatás

- Kérelem települési támogatási megállapítására- Rendkívüli települési támogatás

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos kérelmek

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához A lap

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához B lap

 

Kereskedelemmel, ipari tevékenységgel kapcsolatos kérelmek:

- Változás bejelentés

- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

- Kérelem bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához

- A telepengedély-köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma

 

Behajtási engedély (Alkotmány-Kossuth utcán a 7,5 t-t meghaladó tehergépjármű esetén) iránti kérelem:

Behajtási engedély iránti kérelem (pdf)

Behajtási engedély iránti kérelem (doc)

 

Kérelem talajvízkút üzemeletetési/fennmaradási engedélyezéséhez:

Kérelem talajvízkút üzemeletetési/fennmaradási engedélyezéséhez

 

Kérelem talajvízkút létesítés engedélyezéséhez:

Kérelem talajvízkút létesítés engedélyezéséhez

';