Legnépszerűbb

Hatályos rendeletek

 

A rendeletek egységes szerkezetben az alábbi linken elérhetőek: http://njt.hu

 

Az alábbi táblázat azon rendeleteinket tartalmazza, melyek a Nemzeti Jogszabálytárban még nem kerültek rögzítésre illetve azok, melyek önkormányzati honlapon történő közzétételét jogszabály előírja:

25/2021. (XII. 22.)

a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről

19/2020. (IX.25.) a környezet védeleméről és a köztisztaságról
13/2008. (V.30.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek területének megállapításáról
13/2009. (V.29.) az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
21/2007. (XII.22.) helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
8/2006. (III.29.) a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről
22/2004. (VIII. 24.)  a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről
20/2020. (IX.25.) a helyi közművelődési feladatokról
17/2022. (XI. 25.)  

a helyi adókról

18/2011(X.26)

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

 

 

 

';