Hatályos rendeletek

 

A rendeletek egységes szerkezetben az alábbi linken elérhetőek: http://njt.hu

(Itt ki kell választani a "megyénél" Hajdú-Bihar megyét, majd a "hely"-nél Téglást, ezután a keresés gombra kattintva megjelennek az egységes szerkezetű rendeleteink)

 

 

Az alábbi táblázat azon rendeleteinket tartalmazza (pdf formátumban), melyek a Nemzeti Jogszabálytárban még nem kerültek rögzítésre illetve azok, melyek önkormányzati honlapon történő közzétételét jogszabály előírja:

10/2002. (V.30.)- a 10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításával egységes szerkezetbe foglalt, 2012. 04.27-től hatályos szöveg az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről
19/2020. (IX.25.) a környezet védeleméről és a köztisztaságról
13/2008. (V.30.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek területének megállapításáról
13/2009. (V.29.) az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
21/2007. (XII.22.) helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
8/2006. (III.29.) a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről
22/2004. (VIII. 24.)  a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről
20/2020. (IX.25.) a helyi közművelődési feladatokról
23/2012. (XI.28.)  

a helyi adókról

18/2011(X.26) Önkormányzati rendelet a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

 

 

 

';