Legnépszerűbb

Hatályos rendeletek

 

A rendeletek egységes szerkezetben az alábbi linken elérhetőek: http://njt.hu

 

Az alábbi táblázat azon rendeleteinket tartalmazza, melyek a Nemzeti Jogszabálytárban még nem kerültek rögzítésre illetve azok, melyek önkormányzati honlapon történő közzétételét jogszabály előírja:

25/2021. (XII. 22.)

a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről

19/2020. (IX.25.) a környezet védeleméről és a köztisztaságról
13/2009. (V.29.) az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
21/2007. (XII.22.) helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
17/2023. (IX.29.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről
20/2020. (IX.25.) a helyi közművelődési feladatokról
17/2022. (XI. 25.)  

a helyi adókról

19/2023. (XI. 16.)

Téglás Város helyi építési szabályzatáról

 

 

 

';