Itt található

 

Bárczay Anna Városi Óvoda

 


"Minden szülőnek érdekében áll tudni, minő elvek szerint vezéreltetik valamely intézet vagy iskola, melynek átadja képeztetés végett szíve legdrágább kincseit"
(Ney Ferenc)

 

   

 

 

Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72./a
Tel: 52/583-034
E-mail: ovoda@teglas.hu

 

Óvodai beiratkozással kapcsolatos közlemények,nyilatkozatok a 2021/2022-es nevelési évre:

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL (on-line)

FELVÉTELI KÉRELEM

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT (ADATKEZELÉS)

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

Iskolai beiratkozással kapcsolatos felhívás, nyilatkozatok a 2021/2022-es tanévre

FELHÍVÁS

LAKCÍM NYILATKOZAT

NYILATKOZAT HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

TÁJÉKOZTATÓ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL

NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

 

 

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét

  1. Ügyelet igénybevételének első napja 2021. március 08. hétfő
  2. Az ügyelet az alábbi szempontok alapján igényelhető.

Kizárólag

- a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére

- munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak az ügyelet igénybevételére.

A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában kérhetik meg.

  1. A gyermekek átvételének és átadásának módja:

- a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába

- ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal (orrfolyás, köhögés, hasmenés, láz) az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át.

- ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből

- a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni.

  1. a szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

 

Téglás, 2021. 03. 08.

Veresné Hevesi Zsuzsánna

óvodavezető

 

 

 

OM: 030844

 

 

Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a
Kuratórium elnöke: Járókáné Janik Mónika

 

Adószám: 18555206-1-09

 


 

 


 

 

Magunkat ajánljuk” avagy röviden a téglási Bárczay Anna Városi Óvodáról,
azoknak a szülőknek, akik még nem találkoztak velünk.

 

Bemutatkozásunk IDE kattintva elérhető


 

 

A Bárczay Anna Városi Óvodasikeresen pályázott a „Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-17-0082 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.

Programunk célja a gyermekek vizuális, manuális, intellektuális képességeinek valamint testi, térbeli eligazodásuk, mozgáskultúrájuk feltárása és fejlesztése.

A program első foglalkozásaiban közös kapcsolatteremtő, ismerkedő játékokat játszanak a gyerekek, majd nép játékok, néptáncos elemekkel gazdagodnak az óvodások. A 30 órás alkalom tartalmazza a kerámiával, anyaggal, az” Így tedd rá…”, táncokkal, mozgással való ismerkedést, valamint további lehetőségeket és élményt biztosít a gyerekek számára az óvodai kemencében lévő sütés-főzés.
Az óvodapedagógusok mellett keramikus kolléganő és táncpedagógus is színesíti az élménycsomagot.

Major- Hajdú Zsuzsa, Huberné Szabó Edina óvodapedagógusok

 

 


A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-18-0096 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.

A tehetséges gyermek teljes körű fejlesztést feltételez; a kiemelkedő képességek mellett a teljes személyiségre komplexen kell hatni. Fontos az érzelmi intelligencia alakítás, melynek leghatásosabb eszköze a művészet, ezen belül a zene és a hozzá kapcsolódó mozgás, mely ebben az életkori szakaszban szorosan összekapcsolódik. A program célja:

A tehetségek kibontakoztatása, ahol döntő az adott tevékenységhez és a felnőtthöz fűződő viszony. Ha a tevékenység nincs kapcsolatban a gyerek érdeklődésével, nem fűzi őket össze pozitív viszonyulás, érdeklődő odafordulás, akkor nincs meg a magasabb szintű képességfejlődés motivációja sem.

E cél vezérelte a BaHorKa Társulata meghívását az óvodánkba egy jeles nap kapcsán. Ez az improvizációs folklór színház előadásaiban ötvözte a magyar és világzenét. vidám, humoros előadás jellemezte őket, ez megteremtette a lazítás feltételét. A társulat élő zenét szolgáltatott az óvodás gyermekek számára, miközben a tehetségígéretek megfigyelhetik megszólaltatásuk módját, a hangszerek jellegzetes hangját.

Szerveztünk még "Lippogó" táncházat ahol Kovács Henrik és dr Sándor Ildikó a népi gyermekjáték nagy ismerői. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy óvodánk aulájában viseletbe öltözve táncolhattak, játszhattak. Ebbe az óvodapedagógus kollégákat is bevonnám, mert igazán így tapasztalhatják meg a gyerekek kiemelkedő képességét, tudásgyarapodását

Mindkét program előnye, hogy a gyerekek erősségeire épít azt kiemelve a műhely keretei közül. Napjaink fontos feladata a hagyományápolás, a hagyományok megőrzése már óvodáskorban is.

A műhelymunkában is a zenélés és tánc által rengeteg pozitív élményt éltek át a gyermek, mivel ezek csoportos tevékenységek, ez a hatás hatványozódik. A népi dalos játékokban alakul nemi és nemzeti identitás tudatuk, az együtt játszásban tudatosulnak nemi szerepeik. A zenélés és éneklés folyamatában oldható a felgyülemlett stressz, relaxáló és feszültség oldó, alkalmas gondolataink és érzéseink kifejezésére, fejleszti a kommunikációs készséget.

                            Kiss-Dankó Katalin pályázatért felelős óvodapedagógus

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda nyitva tartása

 

A nyitva tartási idő: 5.30-17.00-ig. Az ügyelet 5.30-7.00-ig tart,

 

helye: Téglás, Kossuth u. 72/a (székhely)

 

Óvodavezető: Veresné Hevesi Zsuzsánna
Általános óvodavezető helyettes: Szabó Mónika
Tóthné Gudász Tünde
Belső önértékelési csoport vezető Varga Ibolya
Munkaközösség vezetők: Gránicz Lajosné (szabadidős munkaközösség vezető)
Marján Irén (mószertani munkaközösség-vezető)
Közalkalmazotti tanács elnök:  
Közalkalmazotti tanács tag: Papp Judit
Óvodatitkár: Pór-Bálint Anikó
Az óvoda alapító és fenntartó szerve: Téglás Város Önkormányzata
Alapítás éve: 1957
Működési területe: Téglás Város
Alapító szervei: Községi Tanács Téglás
Felügyeleti szerve: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testület
Fenntartó szerve: Téglás Város Önkormányzata
Jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
Típusa: óvoda
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő
Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, részjogkörrel rendelkezik, ezen belül önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Önkormányzat Városellátó Szervezete látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott külön megállapodás az irányadó.
Az intézmény tevékenységi köre: Az alapfokú oktatás, óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat magában foglaló óvodai nevelés, oktatás, előkészítés. Beleértve azt a gyermeket: aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus, vagy organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd.
 SZJ: 80.10.1
 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek.
SZJ. 80.52.1-2 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés
Alaptevékenység: 3-6-7 éves korú gyermekek foglalkoztatása, iskolai életmódra történő felkészítése. Az óvodás
gyermekek étkeztetése, munkahelyi étkeztetés.
Kiegészítő tevékenység: zene, sport tanfolyami, kézműves tevékenység, szakköri formában történő szervezése. Szabad teremkapacitás bérbeadása.

 

Aktualitások

 

Kedves Szülők, Nagyszülők!

A Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány a téglási óvodás gyermekekért dolgozik.

2017-ben számítógépekkel és TV/monitorokkal újítottuk fel a csoportok számítógépes parkját.

Továbbra is számítunk az Önök adójának 1%-ára.

 

ADÓSZÁM: 18555206-1-09

 

Dokumentumok

Alapító Okirat

 

További dokumentumok:

A Bárczay Anna Városi Óvoda Tehetségprogramja 2018

Óvodai felvétel iránti kérelem          Hozzájáruló nyilatkozat      Szülői hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez            

Óvodavezetői beszámoló a 2019/2020-as évről

Éves munkaterv 2020/2021

Bárczay Anna Városi Óvoda házirend

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Bárczay Anna Városi Óvoda adatkezelési szabályzat 2018 (SZMSZ függelék)

Szervezeti és Működési Szabályzat (a Szülői Szervezeti Működési Szabályzatát megtalálják az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában

Esélyegyenlőségi terv 2011

Különös közzétételi lista a 2019/2020-as tanévről

 

Külföldön lévő óvodás gyerekek kérelme

Pályázat dajka munkakör betöltésére

 

 

';