Díszpolgáraink, kitüntetettjeink

 

DÍSZPOLGÁRAINK:

ELEK FERENC: A képviselő-testület 1997. augusztus 15-én megtartott ülésén Díszpolgári címet adományozott Elek Ferenc nyugalmazott VB-titkárnak.

HERBERT MÜLLER: A Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban adományozott Díszpolgári címet Herbert Müllernek, Affalterbach város akkori polgármesterének.

DR. HOLLÓS JÁNOS: A Képviselő-testület 2000. április 18-ai ülésén úgy határozott, hogy a 3. díszpolgári címet Dr. Hollós János pápai prelátusnak ítéli oda közel 50 éves a településen végzett fáradhatatlan, önzetlen munkájáért, a görög katolikus templom építésében kifejtett tevékenységéért.

CSOBÁN JÓZSEF: Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban adományozott Díszpolgári címet Téglás város polgármesterének.

KÁSA SÁNDORNÉ: Téglás Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2013-ban Díszpolgári címet adományozott Kása Sándorné, önkormányzati képviselőnek, nyugalmazott iskolaigazgatónak.

VATAI IMRÉNÉ: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben adományozott Díszpolgári címet Vatai Imréné címzetes főjegyző asszonynak, több évtizedes példaértékű munkájáért.

KISSNÉ SZATHMÁRI PIROSKA: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben adományozott Díszpolgári címet Kissné Szathmári Piroska diplomás szakápolónak több évtizedes példaértékű munkájáért.

CZIBERE BÉLA ENDRE: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban adományozott Díszpolgári címet Czibere Béla Endre polgármesternek a településért végzett több évtizedes áldozatos munkájáért.

 

 

Téglás Városért kitüntetés

 

Köszönőlevél

 

Köztisztviselői Díj

 

Pedagógiai Díj

 

Téglásért Díszoklevél

 

Kulturális és Művészeti Díj

 

Sport Díj

 

Egészségügyi és Szociális Ellátásért Díj

 

Polgármesteri Díszoklevél

 

';