Legnépszerűbb

Díszpolgáraink, kitüntetettjeink

 

DÍSZPOLGÁRAINK:

ELEK FERENC: A képviselő-testület 1997. augusztus 15-én megtartott ülésén Díszpolgári címet adományozott Elek Ferenc nyugalmazott VB-titkárnak.

HERBERT MÜLLER: A Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban adományozott Díszpolgári címet Herbert Müllernek, Affalterbach város akkori polgármesterének.

DR. HOLLÓS JÁNOS: A Képviselő-testület 2000. április 18-ai ülésén úgy határozott, hogy a 3. díszpolgári címet Dr. Hollós János pápai prelátusnak ítéli oda közel 50 éves a településen végzett fáradhatatlan, önzetlen munkájáért, a görög katolikus templom építésében kifejtett tevékenységéért.

CSOBÁN JÓZSEF: Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban adományozott Díszpolgári címet Téglás város polgármesterének.

KÁSA SÁNDORNÉ: Téglás Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2013-ban Díszpolgári címet adományozott Kása Sándorné, önkormányzati képviselőnek, nyugalmazott iskolaigazgatónak.

VATAI IMRÉNÉ: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben adományozott Díszpolgári címet Vatai Imréné címzetes főjegyző asszonynak, több évtizedes példaértékű munkájáért.

KISSNÉ SZATHMÁRI PIROSKA: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben adományozott Díszpolgári címet Kissné Szathmári Piroska diplomás szakápolónak több évtizedes példaértékű munkájáért.

CZIBERE BÉLA ENDRE: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban adományozott Díszpolgári címet Czibere Béla Endre polgármesternek a településért végzett több évtizedes áldozatos munkájáért.

 

 

Téglás Városért kitüntetés

 

Köszönőlevél

 

Közszolgálati Díj

 

Pedagógiai Díj

 

Téglásért Díszoklevél

 

Kulturális és Művészeti Díj

 

Sport Díj

 

Egészségügyi és Szociális Ellátásért Díj

 

Szociális Ellátásért Díj

 

Polgármesteri Díszoklevél

 

';