Itt található

Vatai Imréné

 

1976. óta dolgozik az önkormányzatnál, előbb mint előadó, majd csoportvezető, osztályvezető és a  rendszerváltást követően 1990. 11. 29-óta Hajdúhadháztéglás, majd a két település szétválását követően 1991. augusztus 1-óta mint Téglás Város Önkormányzatának jegyzője.

Életpályáját végigkísérte a folyamatos képzés és továbbképzés. 1987-ben szerezett diplomát az Államigazgatási Főiskolán, mint igazgatásszervező. 1999-ben közigazgatási szakvizsgát tett.

Téglás város önállóvá válását követően a semmiből szervezte meg és alakította ki a Polgármesteri Hivatalt, mely során a lakosság és az ügyfelek ellátása, tájékoztatása zökkenőmentes volt. 

2000. november 1-től 2013-ig körzetközponti jegyzői feladatokat látott el.

Munkáját mindig a legmagasabb szakmai színvonalon végezte, melyet tanúsítanak „kiválóan alkalmas” minősítései és teljesítményértékelései, melyeket a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal is megerősített.

A hivatali munkaszervezését és kiemelkedő szakmai hozzáértését tanúsítja az elmúlt években az önkormányzatnál lefolytatott külső vizsgálatok, ellenőrzések jegyzőkönyvei, melyek jó színvonalúnak – egyes területeken pedig példaértékűnek – ítélték a hivatal munkáját.

Vatai Imréné jegyző szakmai, jogi felkészültsége a jogszabályokban való jártassága naprakész. Elemző-képességének kiválósága, ítélőképességében, realitásérzésében is megnyilvánul. Saját magától és munkatársaitól megköveteli a pontosságot a határidők mindenkori betartását. Felelősségérzete munkájában, de az egész város mindennapi tevékenységében meghatározó.

Hivatástudata és hivatásérzéke példaértékű, beosztottjai és munkatársai részére. Beosztottjaival szemben alapvető tolerancia nyilvánul meg. Nagyfokú a szociális érzékenysége, megértése az Önkormányzat dolgozóival és az ügyfelekkel szemben. Munkatársaitól a legmagasabb fokú szakmai hozzáértést várja el, figyelembe véve természetesen a dolgozó reális képességét is. Konfliktus kezelő készsége realitásérzékének köszönhetően magas színvonalú. Az általa irányított Polgármesteri Hivatal munkája a város polgárainak megelégedettségét élvezi. A mindenkori munkaszervezettség a hivatal kialakításának belső szerkezete a feladatok sokasága ellenére vezetői hozzáértését, maximális alkalmasságát bizonyítják.

Vatai Imréné 1993. május 1-jén – munkája elismeréséül – elsők között kapta meg a Város által alapított egyik legmagasabb elismerést a „Téglás Városért” kitüntetést. 2003-ban „Köz- szolgálatáért érdemérmet” kapott a belügyminisztertől.

Kiemelkedő munkavégzése alapján 2004.  július 1-jén címzetes főjegyzői címben részesült.

Vatai Imréné munkája során jegyzőként folyamatosan irányította Téglás fejlesztését, és támogatta mind a polgármestereket, mind a képviselő-testületeket döntéshozatalukban. Neki is köszönhető, hogy Téglás olyan várossá épült ki, melyben a lakosok kiemelkedő infrastruktúrális ellátottságban részesülnek. A település közműellátottsága lényegesen meghaladja a megyei átlagot. A megújult intézményekben, kiemelkedő körülmények között taníttathatják lakosaink gyermekeiket.

 

';