Legnépszerűbb

Egyházak

 

Református egyház

A hívek száma szerint a legnagyobb felekezet, a lakosság fele református vallású. A szertartások az 1768-ban felszentelt templom és parókia, mely a város egyik fő látványossága.
Az egyház kezelésében van a régi temető, ahol a temetkezés lassan megszűnik. Az általános iskolában rendszeres hitoktatás folyik.
Affalterbach, Téglás testvérvárosa toronyórát adományozott a templomnak. A templom előtt a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete 1993. őszén emlékkopjafát állíttatott 1848. március 15. és 1956. október 23. fiatal hősei tiszteletére. A kopjafát Jakab Zsigmond erdélyi fafaragó készítette.
2002-ben az egyház rendbe hozatta a templomkertet és felújíttatta a parókiát is. A református lelkész Molnár Csilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Római katolikus egyház

A római katolikus hívek száma kb. 2000 fő. A hívek ellátását az Újfehértói Plébániáról oldják meg. Évtizedekig egy iskolakápolnában voltak a szentmisék, melynek helyén épült fel az új templom a Kossuth utcán. A templomot Bosák Nándor megyéspüspök szentelte fel 2001. október 21-én.
Hitoktatásban kb. 60 gyermek részesül.
A római katolikus egyház plébánosa 2008. augusztus 1. óta Juhász Imre

 

 

 

Görög katolikus egyház

A görög katolikus egyházközség 1956-ban alakult meg a településen. Az egyházközség szervező lelkésze, dr. Hollós János apostoli protonotárius lakóingatlant vásárolt az egyház számára. Itt alakították ki a kápolnát és a lelkészi lakást.
A hívek száma kb. 1000 fő.
A kápolna szűkössé vált, ezért a város által adományozott területen 1995-ben letették egy új templom alapkövét. A templomot 1997. július 27-én dr. Keresztes Szilárd görög katolikus megyéspüspök szentelte fel. A templomot a külföldi katolikus segélyszervek, a város, a püspökség támogatásával, a hívek és a testvéregyházak adományaiból építették. Affalterbach harangot adományozott a templomnak.
A görög katolikus egyház helyi vezetője Urgyán Antal görög katolikus paróchus.

 

Egyéb felekezetek

A kisegyházak közül a baptista, pünkösdista és a jehovista felekezet működik a városban.

';