Egészségház

(4243 Téglás, Fényes u. 16.)

A betegnek az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) értelmében bizonyos korlátok között joga van a kezelőorvosát megválasztani, mely szabad választás vonatkozik a fogorvosi és háziorvosi betegellátásra egyaránt.

További információ

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 2018. szeptember 1-től az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi a településen.

Az ügyelet központja: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 1.

Telefonszáma: 06/70-3703-104 (06-703-703-104)

Az Országos Mentőszolgálat hívószámai: 104/112

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:

A társaság a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, ill. biztosít szakszerű tanácsadást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

 

 Háziorvosok

  

 

Dr. Jurás Enikő
Tel.:06 52/583-053

III. sz. körzet

 

 

 

Gyermekorvos

 

 

 

Fogorvosok

 

Tel: 384-507

 

 

Védőnői Szolgálat

Telefonszáma: 06 52/583-082, 06/20 293-24-42

 


A védőnői szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

A feladatok ellátására Téglás Városi Önkormányzat tanácsadót üzemeltet. A tanácsadó gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

A tanácsadás rendje

 

 

 

 

 

A védőnők feladatai

A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi. Tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.
A védőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a házi gyermekorvossal (háziorvossal). Az együttműködés - indokolt esetben - a terhesgondozási könyv, gyermek-egészségügyi könyv, valamint az egyéb egészségügyi dokumentációk felhasználásával történik. A gyógykezelésben részesülő személyek esetén a védőnő az orvos rendelkezése szerint jár el.

A védőnő feladatai a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas anyák gondozása, a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a tanköteles gyermekek gondozása, valamint a családgondozás.

A védőnő munkaterülete a védőnői körzet, munkahelye a tanácsadó.

A védőnők szakmai felügyeletét a Hajdú-Bihar Megyei ÁNTSZ területileg illetékes vezető védőnője látja el.

';