Egészségház

(4243 Téglás, Fényes u. 16.)

A betegnek az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) értelmében bizonyos korlátok között joga van a kezelőorvosát megválasztani, mely szabad választás vonatkozik a fogorvosi és háziorvosi betegellátásra egyaránt.

További információ

 

Téglás város vezetése egyeztetett a városunkban praktizáló orvosokkal, hogy az Egészségház továbbra is hatékonyan és a szabályok betartásával működjön, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a közösen kialakított rendtartásról, ami a járványhelyzet, és a betegek érdekeinek figyelembe vételével készült.

A betegellátási, előjegyzési és beteg beléptetési rendszer a következő:

- Hirtelen rosszullét és friss sérülés kivételével minden személyes találkozást igénylő esetben ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS szükséges.

- Időpontot egyeztetni a mindenkori RENDELÉS ELSŐ ÓRÁJÁBAN TELEFONON van lehetőség.

- Személyes találkozást nem igénylő esetekben szintén a mindenkori rendelés első órájában lehet telefonon tanácsot kérni, e-receptet ("felhő") íratni.

- Csak e-recept rendelésre részletes gyógyszer felsorolás mellett e-mailen is lehetőséget biztosítunk.

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Dr. Jurás Enikő 583-053 j.orvos.kft@gmail.com

Dr. Silye Mihály 384-509 drsilye.medbt@gmail.com

Dr. Tóth László 384-411 teglastoth@gmail.com

 

A betegbeléptetést végző munkatársaink a rendelőhöz érkezőktől:

- megkérdezik, melyik rendelésre érkeztek (felnőtt, gyerek, fogászat) és van-e előjegyzett időpontjuk. Az időponttal rendelkezőket a megfelelő időpontban beengedik, az időponttal nem rendelkezőkről értesítik a háziorvost.

- ellenőrzik a maszkviselést, és felhívják a figyelmet, ha az nem szabályos.

- felkérik a belépőket a kötelező kézfertőtlenítés elvégzésére.

- folyamatosan végzik a szükség szerinti tárgyfertőtlenítést.

- a praxisoktól, lezárt borítékban megkapott egészségügyi dokumentációt (táppénzes papír, beutaló, betegszállítási utalvány etc.) az érintett vagy az általa megbízott személy számára átadják.

- a hétfői és keddi vérvételen az utcán sorukra váró betegeket olyan ütemben engedik be, hogy praxisonként 4 betegnél több egyszerre ne legyen a váróban.

- a gondozók és betegek által a praxisoknak szánt felírandó gyógyszerlistákat és egyéb egészségügyi dokumentumokat továbbítják a megfelelő orvosi rendelő postaládájába.

Bízunk benne, hogy kialakítottuk a mindenki számára megfelelő módszereket és eljárásokat, hiszen fontos, hogy a koronavírus-járvány terjedését amennyire lehetséges, mérsékeljük.
Kérjük türelmüket és megértésüket, hisz a betegek érdekében történik mindez így.

 

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 2018. szeptember 1-től az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi a településen.

Az ügyelet központja: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 1.

Telefonszáma: 06/70-3703-104 (06-703-703-104)

Az Országos Mentőszolgálat hívószámai: 104/112

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:

A társaság a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, ill. biztosít szakszerű tanácsadást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

A COVID-19 második hullámára közzétett tájékoztató:

Kedves Lakosok!

A Koronavírus második hullámának közeledése kapcsán ezúton kívánjuk

tájékoztatni Önöket, hogy alábbi eljárásrend szerint történik a betegellátás az orvosi

ügyeletben, azaz:

- Ügyeletes Kollégáinknak az orvosi ügyelet épületének ajtaját zárva kell tartania.

- Az ambuláns ellátásra jelentkező betegek részére tájékoztatótáblát helyeztünk ki,

melyen az ápolói telefonszám került feltüntetésre. Kérjük, ezt a számot

szíveskedjenek hívni, és ezen keresztül jelezzék panaszukat kollégáink részére.

- Amennyiben a panaszok alapján rendelői ellátás következik, egy COVID kérdőív

kitöltését követően testhőmérséklet mérés történik.

- A felsorolt panaszok alapján az orvos dönt, hogy sürgős ellátási esetről van-e szó.

Amennyiben valóban sürgős szükség miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az

ellátás megtörténik. Amennyiben nem sürgős szükség miatt jelentkezett a lakos az

ügyeleten, tanácsadást követően otthonába visszairányítják.

- Kérjük, hogy a váróhelyiségekben kihelyezett kézfertőtlenítő szert érkezéskor,

illetve távozáskor is szíveskedjenek használni.

- Légúti panaszokkal és/vagy lázas beteg elsősorban telefonon keresztül keresse az

ügyeletet a személyes megjelenés helyett. Légúti tünetekben szenvedő beteg ne

használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval legyen kórházba szállítva

kórházi ellátás indokoltsága esetén és viseljenek szájmaszkot, illetve szükség

esetén mentővel történjen a szállítás.

Tisztelettel kérjük fentiek maradéktalan betartását!

Köszönettel:

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

 

 

 Háziorvosok

 

 

Gyermekorvos

 

 

 

Dr. Gál Róza
Tel.: 06 52/ 703-387

gyermekorvosteglas@gmail.com

 

 

Fogorvosok

 

Tel: 384-507

 

 

Védőnői Szolgálat

Telefonszáma: 06 52/583-082, 06/20 293-24-42

 


A védőnői szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

A feladatok ellátására Téglás Városi Önkormányzat tanácsadót üzemeltet. A tanácsadó gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

A tanácsadás rendje

 

 

 

 

 

A védőnők feladatai

A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi. Tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.
A védőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a házi gyermekorvossal (háziorvossal). Az együttműködés - indokolt esetben - a terhesgondozási könyv, gyermek-egészségügyi könyv, valamint az egyéb egészségügyi dokumentációk felhasználásával történik. A gyógykezelésben részesülő személyek esetén a védőnő az orvos rendelkezése szerint jár el.

A védőnő feladatai a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas anyák gondozása, a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a tanköteles gyermekek gondozása, valamint a családgondozás.

A védőnő munkaterülete a védőnői körzet, munkahelye a tanácsadó.

A védőnők szakmai felügyeletét a Hajdú-Bihar Megyei ÁNTSZ területileg illetékes vezető védőnője látja el.

';