Itt található

Kása Sándorné

 

1973. óta dolgozik Tégláson, ahol három évig nevelőotthonos gyerekekkel foglalkozott. 1976-ban került át az akkori téglási általános iskolába, ahol 1988-tól igazgatóhelyettesként tevékenykedett, majd 1990. augusztus 1-től 2007. július 31-ig az intézmény első számú vezetője.

Több mint négy évtizedes pedagógiai munkásságának jellemzője, hogy a gyermek sokoldalú megismerésén keresztül az egyéni képességfejlesztés alapján történjen a nevelés. Nagyon fontosnak tartotta mindig a közösségteremtést. Mindenkor különösen odafigyelt a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a sérült diákokra. Nevelő-oktató munkáját jellemzi a következetes és valós gyermekközpontú harmonikus rend, a fegyelem. Oktató munkájában a tanítvány a tanítási-tanulási folyamat alkotó résztvevője.

Vezetői munkáját a humánum, a nagyfokú ember-gyermekszeretet, tisztelet, a lelkiismeretesség, a higgadt mérlegelés és a végtelen bölcsesség a jellemezte. Vezetői és pedagógusi munkájában mindig fogékony volt az újra, hiszen vezetői tevékenysége során több jelentős fejlesztés valósult meg.

Közéleti munkássága is jelentős, hiszen már az 6. ciklusban önkormányzati képviselő és igen hatékonyan hozzájárul a település fejlődéséhez. A település önállóvá válása óta 1991. júniusától képviselő, szinte minden ciklusban bizottsági elnöki feladatokat látott el. 2008. decemberétől 2010. októberéig alpolgármesteri feladatokat látott el Czibere Béla polgármester felkérésére.2000. szeptember 1-je óta vezetője az esti tagozatú gimnáziumnak, több száz felnőtt embert segített hozzá a középfokú végzettség megszerzéséhez.

 

Életének mindennapi tevékenysége 44 évig pedagógusként intézményéért, az iskoláért, az ott tanuló gyerekekért, munkatársaiért, az iskola életminőségének folyamatos fejlesztéséért folytak.

 

Mindig fontos volt számára a közéleti tevékenység, számára elválaszthatatlan volt a település és az iskola.

 

 

';