Legnépszerűbb

Itt található

Dr. Hollós János

A Képviselő-testület 2000. április 18-ai ülésén úgy határozott, hogy a 3. díszpolgári címet Dr. Hollós János pápai prelátusnak ítéli oda közel 50 éves a településen végzett fáradhatatlan, önzetlen munkájáért, a görög katolikus templom építésében kifejtett tevékenységéért.

Dr. Hollós János 1924-ben született Tiszafüreden.
1948. augusztus 6-án szentelték áldozó pappá.
Papi hivatását Újfehértón kezdte önálló hitoktatóként, 1950-56. között Debrecenben is ugyanilyen beosztásban dolgozott. 1951-től 6 évig Nyíregyházán püspöki titkár volt. Az 1950-ben létesített nyíregyházi Hittudományi Főiskolán teológiai fõiskolai tanárként 1997-ig tanított, és tankönyveket írt.
1953-ban vette át Téglást, mint szórványlelkészséget. Azóta téglási lakos, és 47 éve szolgálja híveit, de a település elkötelezett híve is egyben. Itteni szolgálata mellett, a hajdúdorogi egyházmegyei bíróság elnöki tisztségét is ellátta 1970-től.
1973-ban a Szentatya kinevezte a Keleti Katolikus Egyházak Törvénykönyvét készítő Kódex-revíziós Pápai Bizottságba tanácsosként, ezt 5 évenként meghosszabbította II. János-Pál pápa a törvénykönyv kihirdetéséig 1990. október 18-ig.
1993. február 26-án a Szentatya tiszteletbeli pápai prelátussá nevezte ki, a következő megállapítással: „Mivel a katolikus ügy előmozdításában és gyarapításában nem egy címen nagyon érdemes vagy.”

Prelátus Úr mindig is szívügyének tekintette egyháza és hívei életét. Igen fontosnak tartotta egy örök és méltó otthon építését, hisz az 1956-ban lakóház-kápolna már nem volt méltó otthon a helyi görög katolikus egyháznak. Mindent megtett azért, hogy új templom épülhessen. A templom építésével Prelátus Úr a téglási görög katolikus egyház történetébe és hívei szívébe örökre beírta nevét.

75. születésnapjára megkapta a főpapi mitra viselésére a jogot a püspökétől. Tégláson egy erős, gazdag görög katolikus egyház épült ki, hívek sokaságával, emberi papi értékben gazdag parókus vezetésével.


';