Legnépszerűbb

Itt található

néhai Elek Ferenc


A képviselő-testület 1997. augusztus 15-én megtartott ülésén Díszpolgári címet adományozott Elek Ferenc nyugalmazott VB-titkárnak.

Elek Ferenc 1925-ben született Hajdúböszörményben. Adóügyi segédelőadóként kezdett el dolgozni. 1951-ben került Téglásra VB-titkárként, ezt a munkát végezte 1984-ig. 33 év után vonult nyugdíjba, s nyugdíjasként még 8 évig dolgozott.

Tégláson a közigazgatásban eltöltött évek alatt a Munkaérdemrend bronz, ezüst fokozatát, valamint a közigazgatási kitüntetést érdemelte ki.

Elek Ferenc meglátta és megérezte, hogy Téglásnak van jövője, vannak lehetőségei, melyet ki kell aknázni. Közreműködésével az 1950-es évek poros faluja az 1980-as évek elejére városias arculatot szerzett, lélekszáma több ezerrel megemelkedett, s a fejlődés megállíthatatlan. Olyan köztiszteletben álló személyiség volt, akit volt munkatársai, valamint a város minden polgárának megbecsülése övezett.


';