Közszolgálati díj

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
"az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről"  szóló
10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete értelmében


5. §

(1) “Közszolgálati Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik a lakosság köztisztviselői szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy valamely jelentős szellemi alkotással hozzájárultak a közszolgálat színvonalának emeléséhez és ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a lakosok körében, valamint példaadó magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

(2) “Közszolgálati Díj”-ból évente köztisztviselői nap alkalmából (július 01.) legfeljebb kettő  adható ki, a díjjal pénzjutalom jár amely az adományozáskor érvényes köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő bruttó összeg.

 2002.
Deme Miklósné
Varga Istvánné

2003.
Vatai Imréné
Szalkáné Körmöczi Erzsébet

2004.
Kocsis Jánosné
Lengyel Gábor

2005.
Papp Ferencné
Szilágyi József László

2007.
Szemán Gáborné
Takács László

2008.
Szentpéteriné Zeller Edit
Szabó Csaba

2009.
Karapné Buzás Katalin

2010.
László Antalné
Sipos Imre

2012.
Pánya Miklósné

2013.
Jaksi Judit

2014.
Kovács Lajosné
Major Erika

2015.
-

2016.
-

2017.
Papp Ferencné

2018.
Sándorné Tóth Beáta

2019.
Mártonné Báji Gyöngyi

2020.
Mártonné Báji Gyöngyi

2021.
Görög-Mátyás Edit
Szabó Erika

 

';