Itt található

Pedagógiai díj

2002 - 2021

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
"az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről"  szóló
10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete értelmében

4. §

(1) “Pedagógiai Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai, és intézeti oktató-nevelő munkában. A tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példaadó magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

(2) “Pedagógiai Díj”-ból évente a Pedagógusnap alkalmából legfeljebb három adható ki, a díjjal pénzjutalom jár, amely az adományozáskor érvényes köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő bruttó összeg.

2022 - 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
"a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről" szóló
25/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete értelmében

5. Pedagógiai díj

7. § (1) Pedagógiai díj adományozható azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai, és intézeti oktató-nevelő munkában. A tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

(2) A díj adományozására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

 

Díjazottak névsora:

2002.
Csengeri Miklósné
Horváth Barnáné
Tóthné Sigér Klára

2003.
Veres Lászlóné
Dávidné Veres Eleonóra
Iván Jánosné

2004.
Báji Dánielné
Kása Sándorné
Pazonyi Lászlóné

 

2005.
Majoros Lászlóné
Szilágyiné Bodnár Erzsébet
Szabó Mónika

 

2006.
Kiss Gáborné
Patai Ferencné
Szabó Sándorné

 

2007.
Iván Ildikó
Szatmári Istvánné
Varga Istvánné

 

2008.
Zimánné Marján Irén
Nagy Sándorné
Kocsis László

 

2009.
Tóth Imréné
Baranyi Erzsébet
Dudás Jánosné

 

2010.
Veresné Hevesi Zsuzsánna
Gyulainé Riczu Margit
Dr. Kecskés Lajosné

 

2012.
Burai Erika

 

2014.
Gránicz Lajosné
Lukácsné Gyöngyösi Irma
Petőházi Gabriella

 

2015.
Urbin Mihályné
Ölvetiné Veres Rita
Kissné Lesnyák Beáta

 

2016.
Bodnár Katalin
Szabóné Czibere Judit

Zdrobáné László Nóra
 

2017.
Gerhardt Veronika
Szabóné Pénzeli Erzsébet

Kovácsné Lőrincz Judit
 

2018.
Varga Ibolya
Simonné Kis Ágnes
Fekete Tamás

 

2019.
Sáreczki Gyula
Radnóczné Aranyics Csilla
Kis-Dankó Katalin

 

2020.
Dudásné Vass Zsuzsanna
Puskás Éva

 

2021.
Bacskóné Csobán Mónika
Vámosi István
 

2022.
Szabóné Győrffy Zita
Sáreczki Judit
Kukucska Jánosné

 

';