2018. ÁPRILIS 17.

 

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
Településkép, közösségi tér fejlesztése -  1774823549 projekt azonosító számú pályázat

 

Téglás Város Önkormányzata 12.460.449 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

 Célunk a fejlesztéssel érintett Téglás, Pozsár Gyula utca 1. szám, - 217. hrsz. – alatti, meglévő  súlyemelő épület felújítása településképet meghatározó épület rekonstrukciója, a korszerű feltételek biztosítása, a közösségi munka modernizálása, ezáltal az itt élők helyi identitásának növelése.

Terveink között szerepel az ingatlan korszerűsítése, energiahatékonyságának javítása, az épület külső megjelenésének, állapotának javítása, ezáltal látogatottságának növelése. A tervezett fejlesztés a közösség igényeit elégítik ki, mely által nő a település vonzereje. A támogatásnak köszönhetően az épület homlokzati felületének utólagos hőszigetelése illetve új homlokzati felületképzés kerül kialakításra. Megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, korszerű fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókra. A tetőhéjazat és aljzatának cseréjével új korszerű rétegrend kerül kialakításra, az eresz-képzés utólagos hőszigetelésre is sor kerül. Az épület fűtési, és használati meleg víz rendszerének korszerűsítése érdekében a központi fűtési hálózat kerül felújításra, ezzel egyidejűleg korszerű kondenzációs kazán (1 db) beépítése valósul meg.

Az épületet jelenleg a Téglás Város Sport Egyesülete használja az általuk szervezett tréningek megtartására. A Súlyemelő és edzőterem látogatottságát tekintve 80-90%-os növekedéssel számolunk, hiszen a korszerűsítés után, terveink szerint az alábbiak szerint alakulnak az új közösségi programokon résztvevők létszáma:

 • valamennyi terem használatba vétele által egyszerre akár 20-30 fő is részt vehet a Téglási Diáksport Egyesület, valamint a Városi Sportegyesület által szervezett tréningeken;
 • az Egyesület mellett más, előzetes felmérésünk alapján 3-4 egyesület és alapítvány is használni fogja az épületet tevékenységeik végzéséhez,
 • az új funkcióként megjelenő családbarát foglakozásokon egy-egy alkalommal átlagosan 15-20 fő részvételére számítunk,
 • a helyi fiataloknak és gyerekeknek szóló rendezvényeken, programokon akár 25-35 fős létszámmal tervezünk,
 • a nyári időszakban tervezett kültéri, szabadidős programok látogatottsága áltagosan 20-25 fő körül alakulhat.

 A fejlesztés várható gazdasági hatása:

 • nő a település idegenforgalmi vonzereje,
 • az épület üzemeltetési költségének akár 20-25%-os csökkenése várható,
 • az épület energiahatékonyságnak 62,1%-os javulása várható,
 • a működtetés során programjaik lebonyolításához helyszín biztosítunk a különböző helyi civileknek, ezáltal csökkentve a civilek működési költségeit, hiszen önkormányzatunk az ingatlant az előre meghatározott időben ingyenesen, 0 Ft-ért biztosítja a szervezet részére. Az ingyenes helyszín rendelkezésre bocsátásával a különböző helyi szervezetek akár 10-30%-os költségmegtakarítást is elérhetnek.
 • további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál, hiszen a település más épületeinek felújítása is elkezdődhet.

 Társadalmi hatások, a fejlesztés megvalósítása következtében:

 • a város központban működő edzőterem a településképbe illeszkedő, korszerű megjelenést kap, ezáltal rendezettebb környezetben lehet az edzéseket, versenyeket megtartani;
 • csökken az elvándorlás mértéke;
 • javul a közösségi szolgáltatás színvonala;
 • a közösségi élet gyakorlásának feltételei szintén javulnak;
 • erősödik a helyi identitástudat;
 • növekszik a településrész vonzereje.

 A fejlesztés környezeti hatásait tekintve a beruházás hozzájárult:

a természeti értékek megőrzéséhez;

 • a település épített értékeinek megőrzéséhez;
 • a térség kulturális hagyományainak megőrzéséhez;
 • az épület hőtechnikai adottságainak és az energiahatékonyság 62,1%-os javulásával a fejlesztés hozzájárul a természetkárosítás csökkentéséhez;
 • az épület környezetének szebbé tételéhez, rendezett, vonzó zöldfelület növeléséhez
 • Téglás Város Önkormányzata a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maximálisan betartotta a tervezés során, valamint a kivitelezési és üzemeltetési szakaszban is követni kívánja ezen elveket. A projekt, és az település egész területére vonatkozóan a védett természeti és kulturális értékeket meg kívánja őrizni. Vállalja, hogy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget a projekt megvalósítása során megszüntetni.

https:/ /ec.europa.eu/agriculture/

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2016.07.01-2018.06.30.

A projekt elszámolható költsége: 13.844.949,- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 12.460.449,- Ft, 90 %.

                                                                                                                                                        

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Kedvezményezett neve: Téglás Város Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth utca 61.

Szabó Csaba polgármester,

teglasph@teglas.hu

 

Galéria:

 

';