TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

BEFEJEZŐDÖTT  TÉGLÁSON A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÉS A

TÉGLÁS ÉS HAJDÚHADHÁZ KÖZÖTT MEGLÉVŐ KERÉKPÁRÚT  EGY SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00013

 

Téglás Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00013 azonosító számú, Kerékpárút- hálózat fejlesztése Tégláson című projekt megvalósítására 143.265.917 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.  A beruházást az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatta.

Tégláson a település észak – déli tengelyén található kerékpárút, amely Téglás és Hajdúhadház városokat köti össze és északi irányban kivezet a temetőig. A projekt keretében 2020. január 10-re a városokat összekötő kerékpárút 300 méter hosszú szakasza teljes szerkezeti cserével felújításra került, a 4901. számú közút mellett pedig a Szilágyi Erzsébet utcától a Kossuth Lajos utcáig új kerékpárút épült. Az új kerékpárút a közút szelvényezés szerinti jobb oldalára került. A Szilágyi Erzsébet utcától az Iskola utcáig 2,75 m széles egyesített gyalog és kerékpárút, az Iskola utcától a Kossuth utcáig pedig 2,0 m-től folyamatosan 2,75 m szélesedő önálló kerékpárút épült. Az egyesített gyalog és kerékpárút szakaszon a nyílt árok rendszer zárttá tételével került a csapadékvíz elvezetésre. A 4. számú főút felé eső városrész és a városközpont közötti nyugat-kelet irányú kerékpáros közlekedés megújult, növelve a kerékpáros közlekedés biztonságát. Az új építésű szakaszok a Dózsa György utcán: 776 m hosszban és 2,75 m szélességben épült a Szilágyi Erzsébet utcától az Iskola utcáig; 230 m hosszban 2,0 m szélességben épült az Iskola utcától a Kossuth utcáig.

A projekt eredményeként - összhangban az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljaival - komplex, egymást segítő és erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztése valósult meg, melynek részeként a környezetre gyakorolt hatások csökkenése, a CO2 kibocsátás mérséklése, a társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása is várható.

Jelen projekt közbringa-rendszer fejlesztésére nem irányult. Intermodális csomópont kialakítása, fejlesztése, autóbusz öblök felújítása, közlekedési adatok tárolására alkalmas berendezés telepítése, forgalomirányítási és utas tájékoztatási rendszer fejlesztése jelen projekt esetében nem valósult meg.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka:      2017.10.01- 2020.01.10.

A projekt elszámolható költsége:                              143.265.917,- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása:           143.265.917,- Ft, 100%.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra.

                                                                                                                                                        

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Téglás Város Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth u. 61.

Szabó Csaba polgármester

teglasph@teglas.hu

                                                                                                                                                        

 

 

Galéria: 

Felújítás előtti állapot:

        

Felújítás utáni állapot: Feltöltés alatt

 

 

';