TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00013

 

Téglás Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával.

A projekt célja, összhangban az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljaival, a komplex, egymást segítő és erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztések elősegítése. Végső cél a környezetre gyakorolt hatások csökkenése, a CO2 kibocsátás mérséklése, a társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. Hosszú távú cél összefüggő kerékpáros barát területek teljes körű kialakítása.

Tégláson a település észak – déli tengelyén található kerékpárút, amely Téglást és Hajdúhadházat köti össze és északi irányban kivezet a temetőig. Az Önkormányzat terveiben az szerepel, hogy a településeket összekötő kerékpárutat lokális burkolatcserével felújítja, a 4901. számú közút mellett pedig a Hadházi-csatornától a Kossuth Lajos utcáig új kerékpárutat kíván építeni. Az új kerékpárút a közút szelvényezés szerinti jobb oldalára kerül. A 4. számú főúttól az Iskola utcáig 2,75 m széles egyesített gyalog és kerékpárút, az iskola utcától a Kossuth utcáig pedig 2,0 m széles önálló kerékpárút épül. Az egyesített gyalog és kerékpárút szakaszon a nyílt árok rendszer zárttá tételével kerül a csapadékvíz elvezetésre. Ezzel a koncepcióval a település észak-dél és a 4. számú főút és a városközpont közötti nyugat-kelet irányú kerékpáros közlekedés megújul, illetve megvalósul növelve e kerékpáros közlekedés biztonságát. Az új építésű szakaszok a Dózsa György utcán: 920 m hosszban és 2,75 m szélességben épül az 4. főúttól az Iskola utcáig; 310 m hosszban 2,0 m szélességben épül az Iskola utcától a Kossuth utcáig. Felújítási szakasz: A település északi-déli tengelye mentén a régi 4-es főút mellett baloldalon található 2000 m hosszban 2,0 m szélességben. A Dózsa György utcától a Vágóhíd utcáig. Ezen a szakaszon, a felületen található egyenetlenségek, keresztrepedések kerülnek lokális burkolatcserével javításra. Az új szakaszokon kétoldali kerti szegély közé épül homokos kavics ágyazat, soványbeton és 2 réteg hengerelt aszfalt. A kerékpárút mellé folyóka épül, melyen keresztül a csapadékvíz a zárt csapadék csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre. Az Iskola utca és a Kossuth utca között a közút csapadékvíz elvezető hálózata kerül felhasználásra. Az útkeresztezéseknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Kossuth utcán és a Dózsa György utcán gyalogos és kerékpáros átvezetés épül, ahol a burkolatra festett és KRESZ táblás forgalomtechnikai eszközök segítik a biztonságos közlekedést. A munkálatok során a szükséges közmű védelembe helyezések, kiváltások elvégzésre kerülnek. A burkolaton keletkező csapadékvizek elvezetését, a meglévő utca burkolat és a tervezett kerékpárút között található, meglévő burkolt árok, illetve folyóka rendszer felhasználásával kerül elvezetésre. 

Jelen projekt közbringa-rendszer fejlesztésére nem irányul. Intermodális csomópont kialakítása, fejlesztése, autóbusz öblök felújítása, közlekedési adatok tárolására alkalmas berendezés telepítése, forgalomirányítási és utas tájékoztatási rendszer fejlesztése jelen projekt esetében nem tervezett.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017.10.01-2019.04.30.

A projekt elszámolható költsége: 143.265.917,- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 143.265.917,- Ft, 100%.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra.

                                                                                                                                                        

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Téglás Város Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth u. 61.

Czibere Béla Endre polgármester,

teglasph@teglas.hu

 

Galéria: 

Felújítás előtti állapot:

        

';