Legnépszerűbb

2020.12.01.

 

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás keretében támogatást nyert 1826682618 azonosítószámú projekt megvalósítása

 

Téglás Város Önkormányzata 12.460.449 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

Célunk a Téglás 08/8 hrsz mezőgazdasági bekötőút fejlesztése. A 08/8 hrsz-ú út Téglás külterületén a település belterületétől nyugati irányban található, a Dózsa György utca folytatásaként meglévő 0202 hrsz-ú és a 0209 hrsz-ú aszfalt burkolatú utak között északdéli irányban húzódik és a környező mezőgazdasági területek kapcsolatát biztosítja Nyírbogát település úthálózatához csatlakozva.

A Dózsa György utca folytatásaként meglévő 0202 hrsz-ú aszfalt burkolatú úttól indul. Az út 3,00m széles aszfalt burkolattal és 1,25-1,25m földpadkával lesz kialakítva. A burkolat a földmedrű szikkasztó árok irányába esik a teljes tervezési szakaszon 2,5%-os egyoldali eséssel. Az útpadkák oldalesése 5%. A fejlesztett szakaszon 1db ív található, az alkalmazott ívsugár R min=25m.Az útszakaszon 2db kitérőt alakítunk ki. A kitérő hosszában-15,00m hosszon-az útszélesség 3,00m-rol 5,50m-re változott a kitérő mögötti földpadka 1,25m-rol 0,4m-re való egyidejű csökkentésével. A szélességi átmeneteket a kitérő elején és végén 10m hosszon egyenletes szélesítéssel kerül kialakításra. A nyomvonal 3,0m széles aszfalt burkolattal, 1,25-1,25m földpadkával és 5,50m koronaszélességgel lesz megépítve.  A kitérők hosszában a burkolatszélesség 5,50m, a padka 1,25-0,4m, így a koronaszélesség 7,10m. Az útszakaszon az útburkolatra hulló csapadékvíz kezelésére szikkasztó árkokat alakítunk ki.

A pályaszerkezet:

-4,0cm AC11 aszfalt kopóréteg,

-5,0cm AC16 alap j. aszfalt alapréteg,

-5,0cm M22 j. zúzottkő kiékelés,

-25cm M56 zúzottkő alap,

-20cm homokos kavics javító rtg.

A fejlesztéssel jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gazdaságok megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.

A projekt elszámolható költsége: 13.844.949,- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 12.460.449,- Ft, 90 %.

                                                                                                                                                         

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Kedvezményezett neve: Téglás Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth utca 61.

teglasph@teglas.hu

';