Zöld város kialakítása Tégláson

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014

 

Téglás Város Önkormányzata 2017.június 23. napon kelt döntés értelmében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával.

 

 

Sajtóközlemény

Tájékoztató.pdf

 

 

PROJEKT LEÍRÁSA:

 

Téglás Város Önkormányzata 2016.06.22-én pályázatot nyújtott be a Zöld város kialakítása  TOP-2.1.2-15 pályázati kiírására „Zöld város kialakítása Tégláson” címmel. Az önkormányzat a 2017. június 21-i támogatási szerződéskötést követően megkezdte a kivitelezést. A projekt elszámolható összköltségének támogatási intenzitása 100 %-os lesz, így a támogatási összeg: 185.00.000 Ft.

 

MŰSZAKI MEGOLDÁS:

 

A főtevékenység: A beruházás célja egy egységes településközpont zöldfelületi rendszer, pihenőterületek, rekreációt szolgáló területek, közösségi terek kialakítása. Zöldterület fejlesztése, fasorok, cserjefelületek telepítése (klimatikus és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények) a terület biológiai, ökológiai értékének növelése érdekében. Csapadékvíz elvezetés rendszer felülvizsgálata megtörténik, továbbá térvilágítás is kialakításra kerül. A zöldfelületek részben füvesített, részben talajtakaró növényekkel, illetve egynyári kiültetésekkel készülnek, a szükséges fatelepítések előnevelt, őshonos, illetve a meghonosodott, a települési adottságokat jól elviselő, nem tájidegen és nem allergén növények alkalmazásával történnek.

Tervezett egy játszókert kialakítása is, játszóeszközök telepítésével. A tervezett játszókert kialakításánál alkalmazásra kerülő játszóeszközöknek, elemeknek, valamint az alattuk kialakított eséscsillapító felületeknek minden tekintetben meg kell felelniük az érvényben lévő európai uniós és hazai minőségi szabványoknak, valamint a hatályos jogszabályoknak.

Ezen tevékenység keretein belül a települési arculathoz illeszkedő utcabútorok, hulladékgyűjtők kihelyezése is megtörténik. A tervezési területen az ülőpadok, normál és szelektív hulladékgyűjtők, információs táblák kereskedelemben kapható típustermékek, vagy egyedi tervek alapján készülnek. Az előbbiek elhelyezésére a lerakott térburkolathoz, vagy szükség szerint elkészített kisméretű saját beton alapra történő rögzítéssel kerül sor. Továbbá sétautak felújítása, kialakítása tervezett.

 

B főtevékenység: További célként a földszint I. emeletes kialakítású, lapos-tetővel ellátott 1960-as években hagyományos falazott szerkezettel épült moziként nevezett alulhasznosított épület funkcióváltása történik meg. Az épület energia hatékony módon hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, kerül átalakításra rendezvény- és konferenciaközponttá. A konferenciaközpont és rendezvényház tervezésnél alapvető elvárás igényes, de költségkímélő megoldás megvalósítása. Az Önkormányzat az épületet konferenciaközpontként és rendezvényházként kívánja működtetni, amely mozi funkciót is képes ellátni, ezért a belső térben a földszinten a pénztárfülke kibontásra kerül, és így egy előcsarnok kerül kialakításra egy recepcióval. A tervezésnél fontos szempont volt az épület akadálymentesítése is, ezért a hátsó udvari bejárat előtt akadálymentes rámpa készül kétsoros korláttal, illetve az előcsarnokban új burkolat akadálymentes kialakítással, vezetősávval. Az épület hőtechnikai rekonstrukciójára is sor kerül, a homlokzati falakra 15 cm hőszigetelő vakolatrendszert terveztünk, és az utcafronton illetve a belső udvari homlokzat egy részén új hőszigetelő üvegezésű homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre. A tető bitumenes vízszigetelése perforálásra kerül és párazáró réteg valamint 20 cm AUSTROTHERM hőszigetelés beépítése után új bitumenes vízszigetelés és új lefolyó és függőeresz csatornák készülnek. (kapcsolódó tevékenységként parkolók kialakítása felhívás alapján)

A fejlesztés tervezése során az önkormányzat törekedett a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.

A központi elhelyezkedéséből adódóan a fejlesztésének fókuszában olyan funkciók erősítése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak. A belvárosi területek megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan Városközpont létrehozása, amely egységes arculatú, sajátos történelmileg meghatározott szerkezetét megőrzi, kihangsúlyozza.

Hosszú távú cél: A Városközponti akcióterület fejlesztése komplexebb, olyan elemekből áll, amelyek hatására a város társadalmi-gazdasági életét már középtávon képes lesz dinamizálni. A város, illetve kistérség lakosainak életében a Városközpontban tervezett projektelemek közvetlenül a fejlesztések megvalósításával kedvező hatásokat generálnak, azok hatására a lakosok életminősége javul.

A fejlesztések megvalósulásával, az egyes szolgáltatások gyors és egyszerű elérhetőségének biztosításával a modern kisvárosi életformának megfelelő helyszínéül szolgál, valamint közszolgáltatási, kereskedelmi és turisztikai szempontból funkcionálisan megerősödik. A megvalósuló beruházások eredményeképpen nő a város népességmegtartó képessége, turisztikai vonzereje és gazdasági potenciálja. Téglás város gazdaságának dinamizálása és diverzifikálása, a jövedelemtermelő képesség javítása érdekében szükséges, hogy a helyi vállalkozások munkahelymegtartó ereje rövid távon megerősödjön, versenyképessége pedig hosszabb távon javuljon. Ez biztosítja a foglalkoztatási szint növelését, a lakosság gazdasági aktivitásának emelését, valamint a megfelelő és komfortos életminőség kialakítását.

Az önkormányzat által tervezett fejlesztés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztésekre irányul, amelyek javítják a település általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

A település „zöld város” projektje szorosan kapcsolódik a 2.2.3. fejezetben részletezett megvalósult projektekhez, valamint az önkormányzat a TOP céljaival összhangban további támogatási kérelmeket nyújtott be a tervezett projektek megvalósításának céljából, amelyek szinergikus kölcsönhatásban vannak elsősorban infrastruktúra fejlesztés, munkahelyteremtés, népességmegtartás, gazdaságélénkítés, stb.

Tehát, a fejlesztési elképzelés kapcsolódik más fejlesztésekhez, amelyek a projekt célját erősítik, többek között az előzőekben bemutatott tervezett „KEHOP 5.2 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával”, a „TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” és a „TOP-3.1.1-15-HB1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” projekthez.

 

RÉSZTVEVŐK:

 

Kedvezményezett: Téglás Város Önkormányzata

Irányító Hatóság: Pénzügyiminisztérium Regonális Operatív Fejlesztési Osztály

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Projektmenedzsment: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

Műszaki ellenőr: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21.)

Kivitelező: 1./ Mélyépítés: Köles és Fiai Kertépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 10.)

       2./ Magasépítés: Nádró Bi-Ver-An Kft. ( 4254 Nyíradony, Kinizsi Pál u. 5.)

PR nyilvánosság: DEA Marketing Kft. (4254 Nyíradony, Kodály Z. u. 6.)

 

HÍREK:

2019.02.27.-én megtörtént a munkaterületek átadása a Mozi épület felújítását végző Nádró-Bi-Ver-An Kft. részére

2019.07.03-án megtörtént a munkaterület átadása a mélyépítési kivitelezést a városközpont fejlesztését végző Köles és Fiai Kertépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére.

A munkaterületek átadását követően megindult a kivitelezés

2019/02/18 – Aláírásra került a Magasépítési (Mozi felújítása)kivitelezési szerződés

2019/07/03 – Aláírásra került a Mélyépítési (Városközpnt fejlesztése) kivitelezési szerződés

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként aláírta az Önkormányzat a kivitelezést végző Nádró Bi-Ver-An Kft.-vel és a Mélyépítés: Köles és Fiai Kertépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a vállalkozási szerződéseket.

2018/11/08 – Megindításra került a kivitelezésre vonatkozó Magasépítési közbeszerzési eljárás

2018/11/28 – Megindításra került a kivitelezésre vonatkozó Mélyépítési közbeszerzési eljárás

 

Téglás Város Önkormányzata - a 2015. évi CXLIII tv. III. rész szerint - közbeszerzési eljárást indított a kivitelező személyének kiválasztása érdekében.

KAPCSOLAT:

 

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel általában, akár magával az Zöld város fejlesztés kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

 

Téglás Város Önkormányzat

Vass Irén - Településfejlesztési Irodavezető

Cím: 4243 Téglás, Kossuth u. 61.

Telefon: +36 52 384-312

               + 36 20 501 1142

E-mail: teglasph@teglas.hu

GALÉRIA:

Fejlesztés előtti állapot

Kivitelezés folyamata

 

 

';