Legnépszerűbb


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Téglás Város Önkormányzata Nonprofit Szolgáltatóház építését valósítja meg a ”Nonprofit Szolgáltatóház létrehozása Téglás városában” megnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00043 azonosítószámú projekt keretében a Támogató által megítélt 401.434.040 Ft összegű pályázati támogatásból.

 

A projekt lényeges részleteiről, társadalmi előnyeiről, gyakorlati hasznáról az alábbiak szerint szeretném tájékoztatni a Tisztelt lakosokat:

 

A projekt célja, a városban élő lakosság közösségi célú lehetőségeinek elősegítése, valamint az életkörülményeinek javítása. Célunk továbbá a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő területek modernizációja és a kapcsolódó szolgáltatások bővítése. A tervezett fejlesztés hozzájárul az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

A nonprofit szolgáltatóházban tervezett, civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a helyi közösségek, illetve az integráció megerősítéséhez. Nagyon fontos ennek következtében vidéki lakosság helyben tartása, életminőségének javítása éppúgy, mint a szolgáltatásfejlesztés.

 

A beruházás a város központjában a Kossuth Lajos utca mentén, a Polgármesteri Hivatal, a Konferenciaközpont és a Rendezvényház közötti telken valósul meg. Jelenleg a telken egy leromlott állapotú családi ház található, amelyet az Önkormányzat megvásárolt, és a három telket a beépíthetőség biztosítása érdekében összevonatta.

A fejlesztés szerint a két szomszédos épület közötti terület zártsorúan kerül beépítésre, amely az északi oldalon kétszintes, a déli oldalon pedig a földszint magas-tetős kialakítással került megtervezésre, így az épület alkalmazkodik a meglevő építménymagasságokhoz. Az épület földszintjén előcsarnok, egy nagyobb közösségi rendezvényekre alkalmas közösségi tér galériás kialakítással, két iroda a civil szervezetek számára, irattár és vizesblokkok kerülnek kialakításra. Az emelet egy háromkarú lépcsőn és akadálymentes használatra is alkalmas lifttel közelíthető meg. Az emeleten két tárgyaló, vizesblokkok és teakonyha kerül kialakításra. Az előcsarnok fölött egy galériás közlekedő készül. A hátsó udvarban 37 parkoló kerül megépítésre zúzottkő burkolattal, és megtörténik a terület parkosítása is. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 513,34 m2. A fejlesztés által a város közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek javul a megközelíthetősége az észak-keleti és a dél-nyugati lakóövezetekből, ezáltal a fejlesztés javítja a városközpont és a lakóterületek közlekedési kapcsolatát. 

 

Az újonnan épülő szolgáltatóház programokkal való megtöltése hozzájárul az egészséges életmódhoz és a hasznos szabadidő eltöltéséhez. A civil szervezetek által vezérelt ifjúsági programok, sporttevékenységek, nem formális oktatások, képzések, pályaorientációs tanácsadás, táncoktatás, kiállítások, kreatív foglalkozások, tréningek is helyet kapnak az épületben, amely a lakosság elvándorlási szándékát is csökkenti.

 

Az új épületen a külső szigeteléssel és a modern nyílászárókkal az épület hővesztesége jelentősen kisebb lesz, mint egy régi épületben, így ezáltal is csökken az energiafelhasználás és az ÜHG gázok kibocsátása.

 

A projekt által elért várható eredmények:

 

A fejlesztés által az alábbi konkrét eredmények elérése várható:

A külső szigeteléssel, modern nyílászárókkal, napelemek beépítésével, modern fűtési rendszerrel együtt az új nonprofit szolgáltatóház épülete energetikai besorolását illetően közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb kategóriába kerül, így környezetkímélő módon a működtetés során kevésbé terheli meg a környezetet.

A fejlesztés eredményeképpen a napelemes rendszer által a megújuló energia felhasználás fogja adni az épület által felhasznált villamos energia termelésének közel 100%-át. Ezáltal települési viszonylatban is növekszik a megújuló energiatermelés részaránya.

 

A fejlesztés esetében megállapítható, hogy a célcsoport tekintetében viszonylag széles kört szólítunk meg (gyermekkorúak, időskorúak, kisgyermekes családok, aktív korú, fiatal lakosság).

 

A célcsoport Téglás lakossága, de ezen belül leginkább a foglalkoztatottak és fiatalok kerülnek megszólításra. Problémaként vetődött fel a közösségi élet, a szolgáltatások hiánya. A beruházás megvalósításával a közösségi szolgáltatások egy helyen, egy új ingyenesen elérhető szolgáltatóházban történnek.

 

Az új Szolgáltatóház a szomszédos épületben lévő konferenciaközpont és rendezvényházzal szinergiában, egymás programjait kiegészítik, erősítik, vonzóbbá téve a lakosság számára. A kulturált környezetben megvalósuló Szolgáltató központ a városközponti elhelyezkedés miatt szinergikus hatásokat generál a közszolgáltatások és egyéb funkciók közelsége miatt. A fentiek további vonzerőt jelentenek a térségben tevékenykedő vállalkozások számára.

 

A szolgáltatóház szolgáltatásait igénybe vevők esetében a városközponti elhelyezkedés vonzó tényező, betelepülő új szolgáltatások jöhetnek létre, továbbá a teljes körű akadálymentesítés révén biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés. A beruházás környezetében élő lakosság életminősége az épített környezet megújításával javulhat. A megújuló energia hasznosítása révén kiveszi a részét a környezettudatos megoldások alkalmazásából. A szolgáltatóházban helyet kapnak olyan programok is, melyek a környezet tisztaságát és rendezettségét segítik elő, a környezettudatosságot és közterületek védelmét szolgálják.

 

Bízunk abban, hogy a projekt megvalósítása eléri célját, Téglás város népességmegtartó képességének erősítését, az életminőség javítását. Megállapítható, hogy igényfelmérés alapján a fejlesztés illeszkedik a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához, ezáltal a települések általános környezeti állapotát is javítja. Hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely emeli a társadalmi jólétet azáltal, hogy a település vonzóbb és élhetőbb lesz.

 

 

Téglás, 2024. június 19.

 

                                                                                                        Szabó Csaba

                                                                                                        polgármester


';