LegnépszerűbbSajtóközlemény

 

TÉGLÁS POZSÁR GYULA UTCA 38. SZ. ALATTI ÉPÜLET KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT INDÍTÁSA (2023.03.20.)

 

Téglás Város Önkormányzata támogatást nyert az TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretein belül. Az Önkormányzat a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00023 kódszámú projekt keretében 106 Millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordíthat a Téglás Pozsár Gyula utca 38. sz. alatti ingatlan komplex energetikai fejlesztésére.

 

A fejlesztés 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 38. szám alatt található, 103 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, az ingatlan helyrajzi száma: 103. A tervezett megvalósítási helyszín Téglás Város Önkormányzata tulajdonában van.  Az amatőr sportnak helyt adó súlyemelőterem, és az önkormányzat településüzemeltetési és fejlesztési iroda telephelyeként szolgáló épület kerül komplex energetikai felújításra.

A korszerűsítés során az épület nyílászárói kicserélésre kerülnek, lábazati, homlokzati és födémszigetelés valósul meg, valamint a belső fűtésrendszer korszerűsítésre kerül új kondenzációs gázkazánnal és új hőleadók kiépítésével. A projekt keretében egy 5,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak. Közvetlen célként az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

A célok rövid összefoglalása:

 

• A havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

• A rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

• Hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

• A CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

• Környezettudatos szemlélet erősítése,

• Növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

A projekt által elért várható eredmények:

A fejlesztés eredményeként a megújuló energia felhasználás növekszik. Komplex energetikai és megújuló energia felhasználásával kapcsolatos intézkedések valósulnak meg, amelyek csökkentik hazánk túlzó energiafelhasználását, növelik a megújuló energiahordozók felhasználásának arányát és környezetbarát, környezettudatos mintának tekinthető. Téglás Város Önkormányzata elkötelezett ezen célok elérésében.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2024. december 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A projektről bővebb információt a http://www.teglas.hu oldalon olvashatnak.

 


TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00023 azonosító számú projektben „Téglás Pozsár Gyula utca 38. szám alatti épület komplex energetikai fejlesztésének megvalósítása” című pályázat összefoglalója:

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÉGLÁS POZSÁR GYULA UTCA 38. SZ. ALATTI ÉPÜLET KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Projekt célja:

Téglás Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására. Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban.

A projekt során a 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 36. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő, amatőr sportnak helyt adó súlyemelőterem, és az önkormányzat településüzemeltetési és fejlesztési iroda telephelyeként szolgáló épület kerül komplex energetikai felújításra. A korszerűsítés során az épület nyílászárói kicserélésre kerülnek, lábazati, homlokzati és födémszigetelés valósul meg, valamint a belső fűtésrendszer korszerűsítésre kerül új kondenzációs gázkazánnal és új hőleadók kiépítésével. A projekt keretében egy 5,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított forrás pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak.

Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói, ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A célok rövid összefoglalása:

• havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

• a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

• hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

• a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

• környezettudatos szemlélet erősítése,

• növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatása:

2.1.1) Önállóan támogatható tevékenységek:

1) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése,

4) Maximum (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása.

2.1.2.2.) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

2.1.2.1.) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Akadálymentesítés,

d) Nyilvánosság biztosítása,

e) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.

A fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése:

A fejlesztés során a fent felsorolt tevékenységek eredményeképpen az Energetikai számítások alapján az épület éves ÚHG gázok kibocsátás csökkenése 35,6 tonna CO2 egyenérték évente.

A fejlesztés eredményeként a megújuló energia felhasználás növekszik, mivel a fejlesztés előtti állapotban megújuló energia felhasználása nem történik az épület energiaigénye kielégítése céljából. A fejlesztés során az épület elektromos áram igényét egy 5,2 kWp összessített névleges teljesítményű napelem panelekből álló rendszer 5 kW teljesítményű inverterrel teljes egészében kielégíti, amely összesen a PVGIs számítás alapján összesen éves szinten 5510 kWh villamos energiát termel meg.

Jelen projekt teljes mértékben illeszkedik a Pályázati kiírás célrendszeréhez, hiszen a felhívás címéből (Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése) kiindulva a komplex energetikai és megújuló energia felhasználásával kapcsolatos intézkedések valósulnak meg, amelyek csökkentik hazánk túlzó energiafelhasználását, növeli a megújuló energiahordozók felhasználásának arányát és környezetbarát, környezettudatos mintának tekinthető.

Téglás Város Önkormányzata elkötelezett ezen célok elérésében, mivel korábban több épület komplex energetikai fejlesztése megtörtént.

A projekt keretében a komplex energetikai fejlesztéssel érintett ingatlan 4243 Téglás, Pozsár Gyula utca 38. szám alatt található, helyrajzi száma 103. Az épület 100%-osan Téglás Város Önkormányzat tulajdona, amelyen az alábbi energetikai hatékonyságot célzó tevékenységek valósulnak meg:

-        Lábazati, födém és külső homlokzati hőszigetelés

-        Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs gázkazán telepítésével és a hőleadók cseréjével

-        Nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók beépítésével

-        Napelemes rendszer telepítése a megújuló energia felhasználása céljából.

A felsorolt tevékenységek mind hozzájárulnak és illeszkednek az alábbiakban felsorolt célok eléréséhez:

1.       100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése történik, melynek eredményeképp a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkenése valósul meg.

2.       A fejlesztés tartalmazza megújuló energiaforrás alkalmazását, így a beruházás eredményeképp növekszik a megújuló energiák használata, azok elérhetősége, a projekt hozzájárul azok népszerűsítéséhez.

';