Közérdekű adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

Egyéb ellenőrzések

Belső ellenőrzési tervek

 

2017. évi Belső ellenőrzési terv

 

1. Számlázások szabályszerűségének ellenőrzése az intézmények vonatkozásában.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Határidő: 2017. február- március hó

 

2. Önkormányzat által kijelölt intézmény (Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése

Komplex – ellenőrzési feladat.

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és felügyeleti ellenőrzés

Határidő: 2017. május-június hó

 

3. Szabályzatok szabályszerűségi ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.

Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Határidő: 2017. augusztus hó

 

4. A 2016 évben elvégzett leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése

Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Határidő: 2017. október hó

 

5. A 2018. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2017. november 15.
 

6. Összefoglaló jelentés készítése a 2017. évi belső ellenőrzésekről.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2017. december hó.

 

 

 

2016. évi belső ellenőrzési terv

 

2015. évi Belső ellenőrzési terv

 

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használatának szabályozottsága és gyakorlása
(Polgármesteri Hivatal, Városellátó Szervezet)
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2015. április-május hó

2. Téglás Város Önkormányzat Városellátó Szervezetének komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése.
Komplex – ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2015. július-augusztus hó

3. Egy eseti, később kijelölendő az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Határidő: külön megállapodás szerint

4. A 2016. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Határidő: 2015. november 15

5. Összefoglaló jelentés készítése a 2015. évi belső ellenőrzésekről
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2015. december-2016. február hó

 

 

 

 

 

 

 

2014. évi Belsõ ellenõrzési terv

1. Önkormányzat által kijelölt intézmény komplex jellegû, felügyeleti ellenõrzése.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: 2014. március-április hó

2. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás rendjének a vizsgálata Téglás Város Önkormányzatának Városellátó Szervezeténél.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. május-június hó

3. Tartalék egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelõ vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: külön megállapodás szerint

4. A 2015. évi ellenõrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. november 15.

5. Összefoglaló jelentés készítése a 2014. évi belsõ ellenõrzésekrõl.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2014. december-2015. február hó.

 

2013. évi Belsõ ellenõrzési terv

1. Az önkormányzati gépjármûvek üzemeltetésének szabályszerûségi, gazdaságossági ellenõrzése.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: 2013. március-április hó

2. Céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának ellenõrzése a kedvezményezett Téglás Városi Sport Egyesületnél.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. május-június hó

3. Tartalék” egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelõ vizsgálat.
Eseti vizsgálat - egy ellenõrzési feladat
Határidõ: külön megállapodás szerint

4. A 2014. évi ellenõrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. november 15.

5. Összefoglaló jelentés készítése a 2013. évi belsõ ellenõrzésekrõl.
Eseti vizsgálat – egy ellenõrzési feladat.
Határidõ: 2013. december-2014. február hó.

 

';