Közérdekű adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2017

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Közszolgálati ellenőrzés: a jogviszony megszűnésének és megszüntetések jogszerűségének vizsgálata (kifizetések jogszerűsége); teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata; tartalékállományba helyezés gyakorlatának vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban 2016. január 1-től 2017. június 30-ig terjedő időszakban

- Magyar Államkincstár

ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0004 Téglás Városi Bölcsőde felújítása és bővítése elnevezésű pályázat ellenőrzése: utánkövetéses helyszíni ellenőrzés, záró ellenőrzés

- Magyar Államkincstár

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0002 Téglás Belterületén Alkotmány-Kossuth utca gyűjtőút felújítása elnevezésű pályázat ellenőrzése: helyszíni ellenőrzés, záró ellenőrzés

 

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2016

- Magyar Államkincstár

ÉAOP-4.1.5-2007-0021 Városi Okmányiroda és Gyámhivatal fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése elnevezésű pályázat ellenőrzése: helyszíni ellenőrzés, záró ellenőrzés

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Közszolgálati ellenőrzés: illetmények megállapításának gyakorlata, rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata, egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, jutalmazás, céljuttatás, szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata a Polgármesteri Hivatalban 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakban

- Magyar Államkincstár

ÉAOP-4.1.2/A-2008-0031 Városi orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása- helyi egészségház kialakítása elnevezésű pályázat ellenőrzése: záró helyszíni ellenőrzése

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2015

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Közszolgálati ellenőrzés: vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésének, megszűnésének és megszüntetésének, az illetmény megállapításának gyakorlata; polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző illetményének megállapítása a Polgármesteri Hivatalban 2014. január 1. és 2005. július 31-ig terjedő időszakban

- Magyar Államkincstár

 ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0002 Téglás Városi Sportpálya felújítása és funkcióbővítése elnevezésű pályázat ellenőrzése: helyszíni ellenőrzés

-Magyar Államkincstár

ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0002 Téglás belterületén az Alkotmány utca-Kossuth utca gyűjtőút felújítása elnevezésű pályázat ellenőrzése:  helyszíni ellenőrzés

- Magyar Államkincstár

ÉAOP-5.1.1/E-2008-0011 Zöld terület fejlesztés a városközpontban című pályázat ellenőrzése: helyszíni ellenőrzés

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2014

-2014 július
Magyar Államkincstár

- 2013-ban igénybevett hozzájárulások és támogatások a Bárczay Anna Városi Óvodában

- gyermekétkeztetés támogatása

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2013

- 2013. január
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mukaügyi Központja Debreceni Kirendeltség

Téli közmunka program ellenõrzése: munkanapló, munkaszerzõdés, jelenléti ív

- 2013. február
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Bowling pálya ellenőrzése

- 2013. április
ESZA Nonprofit Zrt.

Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Tégláson TIOP 1.2.3/1-2012-0123 pályázat ellenõrzése

- 2013. november
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Szociális nyári gyermekétkeztetés ellenőrzése: pályázat megvalósulása, jogszabályok betartása

- 2013. november
HBM-i Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, szüneteltetés, rendszeres szociális segély

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2012

-Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
2012. február-március

A beruházás megvalósulása Téglás belterületén az Alkotmány-Kossuth utca gyűjtőút felújítás, kivitelezési munkái kapcsán

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
2012. március és június

Start közmunka program ellenőrzése: munkanaplók, jelenléti ívek, munkaszerződések, munkaterület bejárása

-2012. június-július
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Kereskedelmi ügyek, kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése: működési engedélyek kiadása, bejelentéshez köteletezett üzletek engedélyének kiadása, megszüntetése, nyilvántartás

- Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
2012. december

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI Úttörő utcai épületének felújítása
TRFC/EA/t0900037/2005

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2011

-Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
2011. július 11.
Záróhelyszíni ellenõrzés: 4243 Téglás, Stadion u. 4.sz alatti Városi Sporttelep felújítási, építési munkái

-ESZA Nonprofit Kft.
2011. november
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0220
Záróhelyszíni ellenőrzés: Interaktív tábla és egyéb informatikai eszközök beszerzése

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2010

Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
2010. 06. 02.
A "Zöld területfejlesztés a városközpontban" ÉAOP-5.1.1/E-2008-0011. elnevezésű beruházás megvalósulása, záróelszámolás kapcsán

Észak - Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Építésfelügyelete
2010. 05. 31.
Téglás, Kossuth u. 71/a sz. alatti Óvoda épület kivitelezését ellenőrizte.

Körzeti Földhivatal
2010. 05. 07.
A TAKARNET ingatlan-nyilvántartó rendszer használatának jogszerûségét ellenőrizte

Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
2010. március
"Egyedül nem megy" elnevezésû munkaerõpiaci programot ellenőrizte

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2010. január és 2010. március
"Kikelet" közmunkaprogramot ellenőrizte

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2009

Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
2008.11.24-2009.01.21.
Mikrotérségi Bölcsõde téglási tagintézményének ellenőrzése.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Fõosztálya
2009.02.12.
A mûködési engedélyek regiszterben való rögzítését ellenőrizte

Észak-Alföldi Regonális Fejlesztési Ügynökség
2009.02.26.
Városi Könyvtár Informatikai Fejlesztésére igényelt és elnyert támogatás felhasználását ellenőrizte.

Észak-Alföldi Regonális Fejlesztési Ügynökség
2009.02.26.
Az Általános Iskola régi épületének felújítására elnyert támogatás felhasználását ellenőrizte.

Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Szakága
2009.05.05.
Közgyógyellátási ügyek intézésének folyamatát ellenőrizte.

Állami Számvevőszék
2009. 08.25 - 2009.11.19
Téglás Város Önkormányzat gazdasági rendszerének 2009. évi ellenőrzése

Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
2009. június
Az építéshatóság tárgyi és személyi feltételeit vizsgálta.

 

ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA 2008

Magyar Államkincstár
2008.03.05.
A közmûfejlesztési támogatás igényelt összegének felhasználását ellenőrizte.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
2008.04.02
Támogató Szolgálatok és közösségi ellátások hatósági ellenőrzését végezte.

A közigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Központi Hivatala
2008.04.02.
Polgármester Hivatal által mûködtetett Okmányirodában végzett ellenőrzést.

Észak- Alföldi Regionális Ügynökség
2008.04.04.
A "település hulladék közszolgáltatás-fejlesztés" elnyert pályázat beruházásának átfogó ellenőrzése.

A Hajdú-Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
2008.04.23.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget teljesítését vizsgálata.

Oktatási Hivatal
2008.08.25.
a közoktatási intézményben, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő elnyert támogatások felhasználását ellenőrizte.

Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
2008.11.20.
Az adóügyi és egyéb igazgatással kapcsolatos ellátás ellenő1rzése.

Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
2008.11.20.
A birtokvédelem, Szabálysértési ügyek végrehajtásának ellenőrzése.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balmazújvárosi-, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete
2008.12.01.
A védőnői tevékenységet, ellenõrizte.

 

';