Legnépszerűbb

 

 

74/2021. (XII.21.) Téglás Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
73/2021. (XII.21.) Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésekről
72/2021. (XII.21.) Hitelszerződés aláírására vonatkozó határozat módosításáról
71/2021. (XII.21.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról
70/2021. (XII.21.)

2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

69/2021. (XII.21.)

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi üléstervének elfogadásáról

68/2021. (XII.21.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
67/2021. (XII.21.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
66/2021. (XI.25.) "Téglásért Díszoklevél" adományozásáról
65/2021. (XI.25.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
64/2021. (XI.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
63/2021. (XI.25.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
62/2021. (XI.25.) TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú – Élhető települések kialakítása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
61/2021. (XI.25.) Aktív Magyarország Program részeként – Országos Bringapark program című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
60/2021. (XI.25.) Téglás katasztrófavédelmi műveleti körzetének felülvizsgálatáról
59/2021. (XI.25.) Téglás ivóvíz és szennyvíz közmű szolgáltatásának jövőjéről
58/2021. (XI.25.) A polgármester jutalmának és béren kívüli juttatásának megállapításáról
57/2021. (XI.25.) Ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésekről - Nyár utca kialakításával összefüggésben
56/2021. (XI.25.) Hitelszerződés aláírásáról, hozzájárulás a 826/3 hrsz-ú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez
55/2021. (XI.25.) A településszerkezeti terv és a településszerkezeti tervleírás módosításáról
54/2021. (XI.10.)

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

53/2021. (XI.10.)

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról

52/2021. (X.21.) A 088/2 hrsz-ú út tulajdonjogának átvételéről
51/2021. (X.21.) Dr. Gál Róza gyermek háziorvos feladatellátási szerződésének módosításáról
50/2021. (X.21.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szabályzatának módosításáról
49/2021. (X.21.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói pályázatának elbírálásáról
48/2021. (X.21.) Az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
47/2021. (X.21.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
46/2021. (X.21.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről, intézményvezető felkérése SzMSz módosításra
45/2021. (X.21.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról
44/2021. (X.06.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról
43/2021. (X.06.) Többlettámogatási igény finanszírozásáról a "Szivacsgyár üzem építése" elnevezésű települési program megvalósítására
42/2021. (X.06.) Téglás Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
41/2021. (X.01.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról
40/2021. (X.01.) A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés ITP 2021-2027 program véleményezéséről
39/2021. (X.01.) Gyermekétkeztetési feladatellátást érintő szerződés megkötéséről
38/2021. (IX.23.) Forgalomszervezési javaslatról
37/2021. (IX.23.) Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett víziközmű vonatkozásában a 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv, a felújítási és beruházási tervek elkészítéséről és benyújtásáról
36/2021. (IX.23.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról
35/2021. (IX.23.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2021/2022. nevelési év munkatervének elfogadásáról
34/2021. (IX.23.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
33/2021. (IX.23.) Ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésekről
32/2021. (IX.23.) A Téglás 966, 967/1 valamint 967/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről
  Támogatási kérelem elbírálásáról
30/2021. (IX.13.) Pótelőirányzat biztosítása a Pozsár Gyula utca 7. szám alatti ingatlan "Csécsi féle" ház tetőcseréjére
29/2021. (VIII.25.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról
28/2021. (VIII.25.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
27/2021. (VIII.19.) Gonda Zoltán képzőművész ajándékozási szerződésének felmondásáról
26/2021. (VIII.19.) A bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásáról
25/2021. (VIII.19.) Téglás Város településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról
24/2021. (VIII.19.) Téglás Város településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatáról
23/2021. (VIII.19.) Kulturális intézményvezetői pályázatot érintő döntésekről
22/2021. (VIII.19.) Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okiratának módosításáról
21/2021. (VII.27.) Előirányzatok közötti átcsoportosításokról
20/2021. (VII.27.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alaptőkéjének emeléséről és Alapszabályának módosításáról
19/2021. (VII.27.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
18/2021. (VII.13.) Pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra
17/2021. (VI.24.) Közszolgálati díj odaítéléséről
16/2021. (VI.24.) Humán Ügyek Bizottsága elnökének megválasztásáról
15/2021. (VI.24.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról
14/2021. (VI.24.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról
13/2021. (VI.24.) Humán Ügyek Bizottsági tagság és elnöki tisztség visszavonásáról
12/2021. (VI.24.) Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottsági tagságok és elnöki tisztség visszavonásáról
11/2021. (VI.24.) Ügyrendi Bizottsági tagságok és elnöki tisztség visszavonásáról
10/2021. (VI.24.) Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
9/2021. (VI.24.) Főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
8/2021. (VI.24.) Alpolgármester választásáról
7/2021. (VI.24.) A háziorvosi ügyelet feladat-ellátási szerződésének módosításáról, megállapodás kötéséről az Országos Mentőszolgálattal az ügyelet biztosítására
6/2021. (VI.24.)

Dr. Hollós János pápai prelátus, Téglás Város Díszpolgára díszsírhelyre történő újratemetéséről

5/2021. (VI.24.)

Játszótéri eszközök beszerzéséről

4/2021. (VI.24.) A polgármester jutalmának és béren kívüli juttatásának megállapításáról
3/2021. (VI.24.) Beépítetlen terület értékesítéséről - Téglás 658 hrsz-ú ingatlan
2/2021. (VI.24.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2021/2022. nevelési évi óvodai munkatervéhez fenntartói javaslatról
1/2021. (VI.24.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

';