Legnépszerűbb

102/2018. (XII.20.)A 71/2018. (VII.25.) számú határozat módosításáról
101/2018. (XII.20.)A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról
100/2018. (XII.20.)Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi üléstervének elfogadásáról
99/2018. (XI.29.)Bursa Hungarica - "A" típusú ösztöndíjpályázat megállapító
98/2018. (XI.29.)Temetési segély biztosításáról, temetési költségekhez történő hozzájárulásról
97/2018. (XI.29.)LEADER Egyesület működési kiadásainak finanszírozásáról
96/2018. (XI.29.)Szennyvízberuházással érintett építési terület biztosításáról
95/2018. (XI.29.)Polgármester jutalmazásáról
94/2018. (XI.29.)A 70 éven felüliek évi egyszeri támogatásáról
93/2018. (XI.29.)2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
92/2018. (XI.29.)2019. évi költségvetési tervezési irányok elfogadásáról
91/2018. (X.25.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól készült szabályzat módosításáról

90/2018. (X.25.)Iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
89/2018. (X.25.)A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
88/2018. (X.25.)Temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
87/2018. (IX.26.)Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolási zárómérlegének elfogadásáról
86/2018. (IX.26.)2019-2033. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek, felújítási és beruházási tervek elfogadásáról
85/2018. (IX.26.)Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó támogatási szerződés megkötéséről
84/2018. (IX.26.)Kóbor ebek befogásával-, és tartásával kapcsolatos önkormányzati kötelező feladatellátásáról
83/2018. (IX.26.)Könyvtárvezetői pályázat elbírálásáról
82/2018. (IX.26.)Öntöző berendezés kiépítéséről
81/2018. (IX.26.)Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról
80/2018. (IX.26.)Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
79/2018. (IX.26.)Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi igénylésének benyújtásáról
78/2018. (IX.26.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról
77/2018. (IX.26.)Bárczay Anna Városi Óvoda munkatervének elfogadásáról
76/2018. (IX.26.)II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI beszámolójának elfogadásáról
75/2018. (VII.25.)A településrendezési tervmódosítás véleményezési szakaszának lezárásáról
74/2018. (VII.25.)A településrendezési tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatása alól történő felmentésről
73/2018. (VII.25.)A településrendezési tervmódosításhoz kapcsolódó véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról
72/2018. (VII.25.)Óvodavezető kinevezéséről
71/2018. (VII.25.)Étkeztetés nyersanyagnormáinak és szolgáltatási díjának módosításáról
70/2018. (VII.13.)Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
69/2018. (VI.21.)"Közszolgálati díj" adományozásáról
68/2018. (VI.21.)Polgármester jutalmazásáról
67/2018. (VI.21.)Beszámoló elfogadása a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
66/2018. (VI.21.)Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
65/2018.(VI.21.)Fenntartói javaslat az Óvoda munkatervéhez
64/2018. (VI.21.)Beszámoló elfogadása az Óvoda tevékenységéről
63/2018. (VI.21.)2018. évi "Nyári diákmunka" programról
62/2018. (VI.21.)2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról
61/2018. (V.30.)Pedagógiai díj odaítéléséről
60/2018. (V.30.)Díszkivilágításhoz szükséges forrás biztosításáról
59/2018. (V.30.)KEHOP-1.2.1 – Helyi Klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívásra pályázat benyújtásáról
58/2018. (V.30.)Orvosi Ügyelet kiprivatizálásáról szóló határozat módosítása
57/2018. (V.30.)Hajdúhadház és Téglás Szennyvíz Beruházási Társulás megszüntetéséről
56/2018. (V.30.)Településrendezési terv módosítására irányuló szerződés megkötéséről
55/2018. (V.30.)Badacsonyi üdülő felújításáról
54/2018. (V.30.)Civil szervezetek 2017. évi támogatás felhasználásáról
53/2018. (V.30.)Óvodavezetői pályázat kiírásáról
52/2018. (V.30.)Maximális létszám túllépés engedélyezéséről a Bárczay Anna Városi Óvodában
51/2018. (V.30.)Bárczay Anna Városi Óvoda 2018/2019. tanévben indítható csoportok számának meghatározásáról
50/2018. (V.30.)Bárczay Anna Városi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
49/2018. (V.30.)Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
48/2018. (V.30.)Beszámoló elfogadása a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
47/2018. (V.30.)Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
46/2018. (V.30.)Téglás Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről
45/2018.(V.30.)Téglás Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről
44/2018. (IV.26.)"Díszpolgári Cím" - elismerés adományozásáról
43/2018. (IV.26.)"Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj" - elismerés adományozásáról
42/2018. (IV.26.)"Téglásért Díszoklevél" - kitüntetés adományozásáról
41/2018. (IV.26.)"Téglás Városért" - kitüntetés adományozásáról
40/2018. (IV.26.)Belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról
39/2018. (IV.26.)KEHOP-2.2.2-15-2015-0001 azonosítószámú pályázat szennyvízberuházással érintett építési terület biztosításáról
38/2018. (IV.26.)WiFi4EU pályázaton való részvételről
37/2018. (IV.26.)Közigazgatási épület, helytörténeti múzeum és galéria belső átalakítására vonatkozó fejlesztési cél elfogadásáról
36/2018. (IV.26.)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
35/2018. (IV.26.)Téglás Város településszerkezeti tervének módosításáról
34/2018. (IV.26.)AZ Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
33/2018. (IV.26.)A Központi Orvosi Ügyelet ügyeleti díjainak emeléséről
32/2018. (IV.26.)A Bárczay Anna Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról
31/2018. (IV.26.)Könyvtárvezetői pályázat kiírásáról
30/2018. (III.22.)A 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
29/2018. (III.22.)Óvodai továbbképzési terv elfogadásáról
28/2018. (III.22.)A közlekedési tábor költségeihez való hozzájárulásról
27/2018. (III.22.)Téglás Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
26/2018. (III.22.)Civil szervezetek támogatásáról
25/2018. (III.22.)A Közfoglalkoztatás 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
24/2018. (III.22.)Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának elfogadásáról
23/2018. (III.22.)A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról
22/2018. (III.9.)Fényes utca 15. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
21/2018. (III.9.)Központi ügyelet 2018.07.01-től történő kiprivatizálásáról
20/2018. (III.9.)Központi ügyelet 2017. évi kiegészítő támogatásának megállapításáról
19/2018. (III.9.)Óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
18/2018. (II.22.)Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elutasítása
17/2018. (II.22.)Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elutasítása
16/2018. (II.22.)Polgármester szabadságának jóváhagyásáról
15/2018. (II.22.)Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
14/2018. (II.22.)Óvodai felvételi időpont meghatározásáról
13/2018. (II.22.)Városi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról
12/2018. (II.22.)Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
11/2018. (II.22.)Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatervének elfogadásáról
10/2018. (II.22.)Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójának elfogadásáról
9/2018. (II.22.)2018. évi járási startmunka pályázat jóváhagyásáról
8/2018. (II.22.)Településszerkezeti terv módosításáról
7/2018. (II.22.)Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2018. (I.25.)Állami kitüntetésre való felterjesztésről
5/2018. (I.25.)Vevőkövetelések behajtatlan követeléssé nyilvánításáról
4/2018. (I.25.)VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat módosításáról
3/2018. (I.25.)Téglási Bölcsőde férőhelyinek növeléséről
2/2018. (I.25.)Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásáról
1/2018. (I.25.)Iskolai felvételi körzethatár megállapításáról
';