Legnépszerűbb

2017. évi határozatok

94/2017. (XII.20.) Kulturális és Művészeti Díj adományozásáról
93/2017.(XII.20.) Malom u. 1. sz. alatti ingatlan vételi ajánlat elutasításáról
92/2017.(XII.20.) Dr. Gál Róza gyermekorvos iskolaorvosi rendelési idő módosításáról
91/2017.(XII.20.) Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
90/2017.(XII.20.) Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról
89/2017.(XII.20.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
88/2017.(XII.20.) Képviselő-testület 2018. évi ülésterve
87/2017.(XII.20.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
86/2017. (XI.23.) zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről
85/2017. (XI.23.) zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről

84/2017. (XI.23.)

közszolg. sz.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
83/2017. (XI.23.) Polgármester jutalmazásáról
82/2017. (XI.23.) DAHUT társulási megállapodás elfogadásáról
81/2017. (XI.23.) Közművelődési stratégia elfogadásáról
80/2017. (XI.23.) 2018. évi költségvetési tervezési irányokról
79/2017.(X.26.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról
78/2017.(X.26.) Iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
77/2017.(X.26.) Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
76/2017.(X.26.) Óvoda 2017/2018. nevelési év munkatervéről
75/2017.(X.26.) Temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól
74/2017.(X.26.) 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
73/2017. (IX.26.) 2018-2032. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
72/2017. (IX.26.) Közterület elnevezéséről
71/2017. (IX.26.) RO-HU Program - Pályázat benyújtásáról
70/2017. (IX.26.) Településrendezési terv módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról
69/2017. (IX.26) Településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatáról
68/2017. (IX.26.) Köztéri térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről, üzemeltetéséről
67/2017. (IX.26.) Rendkívüli önkormányzati támogatás 2017. évi igényléséről
66/2017. (IX.26.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
65/2017. (IX.26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról
64/2017. (IX.26.) Téglási Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról
63/2017. (IX.26.) a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI tevékenységéről
62/2017. (VII.11.) települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtásáról
61/2017. (VI.20.) zárt Közszolgálati díj adományozásáról
60/2017. (VI.20.) 074/2 hrsz. ingatlan vásárlásáról
59/2017.(VI.20.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgálati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
58/2017 (VI.20.) Kiemelt fejlesztési területé nyilvánításról
57/2017. (VI.20.) Polgármester jutalmazásáról
56/2017.(VI.20.) a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosításáról
55/2017.(VI.20.) Civil szervezetek 2016. évi beszámolójáról
54/2017.(VI.20.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
53/2017.(VI.20.) A Baptista Szeretetszolgálattal kötött közoktatási megállapodásról
52/2017.(VI.20.) Vélemény-nyilvánítás Iskolaigazgatói kinevezés
51/2017.(VI.20.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2017/2018-as munkatervéről
50/2017.(VI.20.) Bárczay Anna Városi Óvoda beszámolója a 2016/2017-es tanévről
49/2017.(VI.20.) A város gyermekvédelmi rendszeréről készült átfogó értékelésről
48/2017.(VI.20.) Téglás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról
47/2017.(VI.20.) Téglás Város közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolójáról
43/2017.(V.16.) A Badacsonytomaji Üdülő üdülési szabályzatáról
42/2017.(V.16.) A Bárczay Anna Városi Óvodában a maximális létszám túllépéséről
41/2017.(V.16) A Bárczay Anna Városi Óvodában a 2017/2018-as tanévben indítható csoportok számáról
40/2017.(V.16.) A Bárczay Anna Város Óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről
39/2017.(V.16) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről készült átfogó értékelésről
38/2017.(IV.26.) "Sport Díj" elismerés adományozásáról
37/2017.(IV.26.) "Téglásért Díszoklevél" elismerés adományozásáról
36/2017.(IV.26.) "Téglás Városért" elismerés adományozásáról
35/2017.(IV.26) Bárczay Anna Városi Óvoda régi épületének felújítása c. pályázat benyújtásáról
34/2017.(IV.26) Temetői buszjárat biztosításáról
33/2017.(IV.26) Az önkormányzati tulajdonú Toyota Dyna tehergépjármű értékesítéséről
32/2017.(IV.26.) Víziközmű vagyon-elemeket átvételéről
31/2017.(IV.26.) 2016. évre vonatkozó ellenőrzési jelentésről
30/2017. (III.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjairól
29/2017.(III.22.) IVS terven felüli értékcsökkenésének elszámolásáról
28/2017.(III.22.) Közlekedési tábor költségeihez hozzájárulás
27/2017.(III.22.) Közművelődési pályázat benyújtásáról
26/2017.(III.22.) Egyes családi események lebonyolításáról
25/2017. (III.22.) Testvérvárosi együttműködési megállapodás kötéséről
24/2017.(III.22.) Óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
23/2017.(III.22.) Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt Alapszabály módosításáról
22/2017.(III.22.) 2017. közbeszerzési tervről
21/2017.(III.22.) Civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
20/2017.(III.22.) A közfoglalkoztatás 2016. évi teljesítéséről
19/2017. (III.22.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szakmai munkájáról készült tájékoztatóról
18/2017.(III.22.) Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítéséről
17/2017.(II.22.) Elévült étkezési térítési díj hátralék (vevőkövetelések) behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
16/2017. (II.22.) Vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
15/2017. (II.22.) 2017. évi járási startmunka pályázatról
14/2017. (II.22.) Polgármester 2017. évi szabadságáról
13/2017.(II.22.) Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
12/2017. (II.22.) Óvodai felvételi időpontról
11/2017. (II.22.) Városi Sportegyesület beszámolójáról
10/2017. (II.22.) Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról
9-2017. (II.22.) Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2017.(II.06.) Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásáról
7/2017.(II.06.) Külterületi helyi közutak pályázat benyújtásáról
6/2017.(I.26.) Föld tulajdonjogának átruházásáról
5/2017.(I.26.) Föld tulajdonjogának átruházásáról
4/2017.(I.26.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázatról
3/2017.(I.26.) Polgármester illetményéről
2/2017.(I.26.) Munkamegosztási megállapodásról
1/2016. (I.26.) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közterületek elnevezésére vonatkozó szakmai javaslatáról

 

';