Legnépszerűbb

 

 

 

57/2020. (XII.18.)

Közlekedést biztonságát sértő veszélyhelyzet megszüntetéséről

56/2020. (XII.17.) Téglás Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
55/2020. (XII.17.) Előirányzatok közötti módosításokról
54/2020. (XII.17.) Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi üléstervének elfogadásáról
53/2020. (XII.17.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
52/2020. (XII.17.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
51/2020. (XII.03.) Somné Varga Viktória közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
50/2020. (XII.03.) Németi Katalin könyvtárvezető munkaviszonyának megszüntetéséről
49/2020. (XII.01.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról
48/2020. (XI.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról - „B” típusú ösztöndíjpályázat megállapító
47/2020. (XI.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról - „A” típusú ösztöndíjpályázat elutasító
46/2020. (XI.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról - „A” típusú ösztöndíjpályázat megállapító
45/2020. (XI.30.) Téglás Város Sportkoncepciójának elfogadásáról 2021 – 2025. évekre vonatkozóan
44/2020. (XI.30.) Előirányzatok közötti módosításokról
43/2020. (XI.30.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről

42/2020. (VI.17.) A 23/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat módosításáról – Új óvodavezető kinevezéséről szóló határozat módosításáról
41/2020. (V.28.) A Bölcsőde nyári tanszünet alatti nyitva tartásáról
40/2020. (V.28.) „Pedagógiai díj” adományozásáról
39/2020. (V.28.) Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2020. évi üdülési díjának megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról
38/2020. (V.28.) A Malom utca forgalomszabályozásának módosításáról
37/2020. (V.28.) A polgármester saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól
36/2020. (V.28.) Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
35/2020. (V.28.) Téglás város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
34/2020. (V.28.) Az étkeztetés nyersanyagnormáinak és az étkeztetési szolgáltatási díjak felülvizsgálatáról
33/2020. (V.28.) Etikai Kódex elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára
32/2020. (V.28.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
31/2020. (V.28.) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
30/2020. (V.28.) A Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési megállapodás módosításáról
29/2020. (V.28.) A Bárczay Anna Városi Óvoda Alapító okiratának módosításáról
28/2020. (V.28.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
27/2020. (V.22.) A Téglási Bölcsődében és a Bárczay Anna Városi Óvodában rendkívüli szünet megszüntetéséről, valamint a bölcsődei és óvodai ellátás vonatkozásában hozott döntésekről
26/2020. (IV.30.) A Téglási Bölcsődében és a Bárczay Anna Városi Óvodában rendkívüli szünet visszavonásig történő fenntartásáról, valamint a bölcsődei és óvodai ellátás vonatkozásában hozott döntésekről
25/2020. (IV.30.) "Téglásért Díszoklevél" elismerés adományozásáról
24/2020. (IV.30.) Intézményvezetői megbízás visszavonásáról
23/2020. (IV.30.) Új óvodavezető kinevezéséről
22/2020. (IV.30.) A helyi adóztatási tevékenységről
21/2020. (IV.30.) Téglás Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
20/2020. (IV.30.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
19/2020. (IV.09.) Téglás Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
18/2020. (IV.09.) Az Önkormányzat 2020. évi közművelődési munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
17/2020. (IV.09.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2020. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
16/2020. (IV.09.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
15/2020. (IV.09.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

14/2020. (IV.09.)

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről

13/2020. (IV.09.) A településen működő egészségügyi és védőnői szolgáltatási tevékenységekről
12/2020. (IV.09.)

A közfoglalkoztatás 2019. évi teljesítéséről, a 2020. évi tervekről

11/2020. (IV.09.) Civil szervezetek támogatásáról
10/2020. (IV.09.) A civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról
9/2020. (IV.09.) Téglás Város Önkormányzata 2019-től 2024-ig terjedő gazdasági programjának elfogadásáról
8/2020. (IV.09.) Az önkormányzat 2015-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról
7/2020. (IV.09.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
6/2020. (III.23.) Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 12-én megtartott ülésén hozott döntések polgármesteri megerősítéséről
5/2020. (III.23.) Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 12-én megtartott ülésén hozott döntések polgármesteri megerősítéséről
4/2020. (III.23.) A bölcsődei és óvodai ellátás vonatkozásában hozott döntésekről
3/2020. (III.23.) Használaton kívüli számlaszám kijelöléséről a koronavírus járvánnyal szembeni védekezés kiadásira és a járvány következményeinek elhárítására
2/2020. (III.16.) Előirányzat átcsoportosításáról a koronavírus járvánnyal szembeni védekezés dologi kiadásaira
1/2020. (III.14.) Rendkívüli szünet elrendeléséről a Téglási Bölcsőde és a Bárczay Anna Városi Óvoda vonatkozásában
';