Legnépszerűbb

 

 

75/2021. (VI.03.) Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetői megbízás időtartamának meghosszabbításáról
74/2021. (VI.03.)

2021. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási program támogatásáról

73/2021. (VI.03.) Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési megállapodás módosításáról
72/2021. (VI.03.) Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről - Téglás 185 hrsz-ú ingatlan
71/2021. (V.26.) „Téglásért Díszoklevél” kitüntetés adományozásáról
70/2021. (V.26.) „Pedagógiai díj” adományozásáról
69/2021. (V.26.) Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2021. évi üdülési díjának megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról
68/2021. (V.26.) Közoktatási feladatellátást érintő szerződés megkötéséről
67/2021. (V.26.) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
66/2021. (V.26.) Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
65/2021. (V.26.) Téglás város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
64/2021. (V.26.) Téglás Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzéséről
63/2021. (V.26.) Előirányzatok közötti módosításokról
62/2021. (V.26.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
61/2021. (V.26.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
60/2021. (V.21.) Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről – Téglás 0181/19 hrsz-ú ingatlan
59/2021. (V.20.) Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
58/2021. (V.20.) Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
57/2021. (V.10.) Gazdaságélénkítő Program III. ütem pályázati felhívás keretében – „Szivacsgyár üzem építése Tégláson” című pályázat benyújtásáról
56/2021. (V.04.) A Hajdúkerületi Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról - új könyvvizsgáló 
55/2021. (IV.28.) „Sport Díj” elismerés adományozásáról
54/2021. (IV.28.) „Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj” elismerés adományozásáról
53/2021. (IV.28.) „Téglásért Díszoklevél” kitüntetés adományozásáról
52/2021. (IV.28.) „Téglás Városért” kitüntetés adományozásáról
51/2021. (IV.28.)

Téglás Városi Sportegyesület beszámolójának kiegészítéséről

50/2021. (IV.28.) A Szilágyi Erzsébet és az Új utca közötti gyalogos átjáró megszüntetéséről
49/2021. (IV.28.) Téglás Város településrendezési eszközeinek módosításáról
48/2021. (IV.28.) Kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
47/2021. (IV.28.) Előirányzatok közötti módosításokról
46/2021. (IV.28.) Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységekről
45/2021. (IV.28.) A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet elfogadásáról
44/2021. (IV.28.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
43/2021. (III.31.)

2021. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról

42/2021. (III.31.) Az Ebrendészeti Telep 2021. évi működéséről
41/2021. (III.31.) Az Önkormányzat 2021. évi közművelődési munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
40/2021. (III.31.) A Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2021. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
39/2021. (III.31.) A Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
38/2021. (III.31.) A településen működő egészségügyi és védőnői szolgáltatási tevékenységekről
37/2021. (III.31.) Civil szervezetek 2021. évi támogatásáról
36/2021. (III.31.)

A civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról

35/2021. (III.31.) A közfoglalkoztatás 2020. évi teljesítéséről, a 2021. évi tervekről
34/2021. (III.31.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
33/2021. (III.31.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről
32/2021. (III.31.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
31/2021. (III.24.) Dr. Gál Róza gyermek háziorvos feladatellátási szerződésének módosításáról
30/2021. (III.18.) Ajándékozási szerződés aláírásáról
29/2021. (III.8.) "Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése" című építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
28/2021. (II.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló Hungarikum Táborok 2021 elnevezésű pályázat benyújtásáról
27/2021. (II.26.) Ellátási szerződés megkötéséről a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának-, és szociális étkeztetésének biztosításához
26/2021. (II.26.) Egészségügyi közalkalmazotti jogviszony átalakulásával összefüggő döntésekről
25/2021. (II.26.) Az óvodai csoportok maximális létszámtúllépésének engedélyezése
24/2021. (II.26.) Az óvodai csoportszám meghatározásáról
23/2021. (II.26.) Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
22/2021. (II.26.) Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról
21/2021. (II.26.) Városi Sportegyesület beszámolójáról
20/2021. (II.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtásáról
19/2021. (II.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
18/2021. (II.26.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
17/2021. (II.12.) Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat benyújtásáról
16/2021. (II.01.) A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak visszaadásáról
15/2021. (II.01.) A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról
14/2021. (I.28.) A 2019. évi maradvány korrekciójáról
13/2021. (I.28.) Az orvosi ügyelet ellátáshoz kapcsolódó szerződés módosításáról
12/2021. (I.28.) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat benyújtásáról
11/2021. (I.28.) Határozatok végrehajtási határidejének meghosszabbításáról
10/2021. (I.28.) A Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
9/2021. (I.28.) A Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásának engedélyezéséről
8/2021. (I.28.)

A Fényes utcai Iskola felvonulási épületének bontásáról

7/2021. (I.28.) Vélemény az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
6/2021. (I.28.)

A kulturális intézményvezetői pályázatot érintő döntésekről

5/2021. (I.28.) A polgármester szabadságának jóváhagyásáról
4/2021. (I.28.) A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos döntések meghozataláról
3/2021. (I.28.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről

2/2021. (I.21.)

2021. évi összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

1/2021. (I.18.) Előirányzat biztosítása a 2021. évi költségvetésben

 

';