Legnépszerűbb

75/2020. (X.29.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
74/2020. (X.29.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
73/2020. (X.29.)

A külterületi helyi közutak fejlesztésére irányuló pályázat megvalósításáról

72/2020. (X.29.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokról, illetve módosításokról
71/2020. (X.29.) Az illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű pályázat benyújtásáról
70/2020. (X.29.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
69/2020. (X.29.) A Képviselő-testület mellett működő Humán Ügyek Bizottságába új tag megválasztásáról
68/2020. (X.29.) A Képviselő-testület mellett működő Ügyrendi Bizottságba új tag megválasztásáról
67/2020. (X.01.) A Képviselő-testület mellett működő bizottságba új tag megválasztásáról
66/2020. (X.01.) A Képviselő-testület mellett működő bizottságokban bizottsági tagság visszavonásáról
65/2020. (X.01.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapításáról
64/2020. (X.01.) Alpolgármester választásról
63/2020. (X.01.) Alpolgármester megbízatásának visszavonásáról
62/2020. (IX.24.) Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett víziközmű vonatkozásában a 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv, a felújítási és beruházási tervek elkészítéséről és benyújtásáról
61/2020. (IX.24.) Szövetségi tagsági jogviszony megszüntetéséről
60/2020. (IX.24.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes megszerzésének kezdeményezéséről
59/2020. (IX.24.) Államháztartáson kívülről érkező pénzügyi támogatások felhasználásáról
58/2020. (IX.24.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
57/2020. (IX.24.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervének elfogadásáról
56/2020. (IX.24.) Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról
55/2020. (VIII.27.) Vállalkozó kiválasztása a WiFi4EU pályázat keretében ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség kiépítéséhez
54/2020. (VIII.27.) Pozsár Gyula utca 3. szám alatti garázs és buszmegálló elbontásáról
53/2020. (VIII.27.)

Ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről

52/2020. (VIII.27.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokról, illetve módosításokról
51/2020. (VIII.27.) Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ Alapító Okiratának módosításáról
50/2020. (VIII.27.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
49/2020. (VII.23.)

A XI. Gulyásfesztivál elnevezésű rendezvény elhalasztásáról

48/2020. (VII.23.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokról, illetve módosításokról
47/2020. (VII.23.) Kulturális közalkalmazotti jogviszony átalakulásával összefüggő döntésekről
46/2020. (VII.23.) Téglás fejlődését jelentősen elősegítő kiemelt fejlesztési célok meghatározásáról
45/2020. (VII.23.)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról

44/2020. (VII.23.) Gonda Zoltán képzőművész alkotásainak elhelyezéséről
43/2020. (VI.30.) A polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról
42/2020. (VI.30.) Köznevelési megállapodás aláírásáról a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel
41/2020. (VI.30.) A Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
40/2020. (VI.30.) Fenntartói javaslat a Bárczay Anna Városi Óvoda 2020/2021. tanévi óvodai munkatervéhez
39/2020. (VI.30.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
38/2020. (VI.30.) A 2020. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási programról
37/2020. (VI.30.) Belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról
36/2020. (VI.30.) A környezet védelméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról
35/2020. (VI.18.) „Téglásért Díszoklevél” elismerés adományozásáról
34/2020. (VI.18.) Fűnyírótraktor beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításáról
33/2020. (III.12.) Háziorvos feladat-ellátási szerződésének elfogadásáról
32/2020. (III.12.) Kiemelt előirányzatok átcsoportosításáról és módosításáról
31/2020. (III.12.) Polgármester felhatalmazása egyes szerződések aláírásához
30/2020. (II.18.) Helyettes védőnő kinevezéséről határozott időtartamra
29/2020. (II.18.) EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című projekttel kapcsolatos „Képzési feladatok ellátása 3.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
28/2020. (II.18.) Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
27/2020. II.18.) Az óvodai csoportok maximális létszámtúllépésének engedélyezése
26/2020. (II.18.) Az óvodai csoportszám meghatározása
25/2020. (II.18.) Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
24/2020. (II.18.) Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról
23/2020. (II.18.) Együttműködési megállapodás kötéséről a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma és Téglás Város Önkormányzata között
22/2020. (II.18.) 2020. évi járási startmunka pályázatokról
21/2020. (II.18.) „Zöld város kialakítása Tégláson” elnevezésű projekthez szükséges önerő biztosításáról
20/2020. (II.18.) A városi Konyhán tervezett létszámleépítésről
19/2020. (II.18.) Az étkeztetés nyersanyagnormáinak és az étkeztetési szolgáltatási díjak felülvizsgálatáról
18/2020. (II.18.)

Városi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról

17/2020. (II.18.) Téglás Város Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
16/2020. (II.18.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
15/2020. (I.23.) Pintérné Dr. Jurás Enikő háziorvossal történő előszerződés megkötéséről
14/2020. (I.23.) Dr. Barta Károly háziorvossal kötött szerződés megszüntetéséről
13/2020. (I.23.) Vevőkövetelések behajtatlan követeléssé nyilvánításáról
12/2020. (I.23.) A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
11/2020. (I.23)

Az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról

10/2020. (I.23.)

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról

9/2020. (I.23.) Polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról
8/2020. (I.23.) A Bárczay Anna Városi Óvoda Pedagógia Programjának véleményezéséről
7/2020. (I.23.) A Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásának engedélyezéséről
6/2020. (I.23.) Óvodavezetői pályázat kiírásáról
5/2020. (I.23.) A téglási ebrendészeti telep működéséről
4/2020. (I.23.) Téglás, Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
3/2020. (I.23.) A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos döntések meghozataláról
2/2020. (I.16.) EFOP 1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával azonosító számú és elnevezésű projekten belül nyílt közbeszerzési eljárás indításáról képzési feladatok ellátására (3. eljárás)
1/2020. (I.16.)

EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című projekttel kapcsolatos „Képzési feladatok ellátása 2.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

 

';