Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglás Város Önkormányzata – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20.§ alapján – tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről az alábbiak szerint:

 

A beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre történik.

 

A beiratkozás időpontja: 2023. április 25 – 26.  8.00 – 16.00 óráig


Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth utca 72/a. óvodavezetői iroda


 

Óvodai beiratkozással kapcsolatos közlemények,nyilatkozatok a 2023/2024-es nevelési évre:

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

FELVÉTELI KÉRELEM

SZÜLŐI NYILATKOZAT

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT ELSŐ ALKALOMRÓL

 

';