Tájékoztatás a Város szabályozási tervéről szóló javaslattételről

Téglás Város Önkormányzata 2019. december 31-ig felülvizsgálja a Helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és módosítani kívánja a Város szabályozási tervéről szóló 18/2011.(X. 26.) önkormányzati rendeletet.


A hatályos HÉSZ Téglás város honlapján, az alábbi linken tekinthető meg: https://teglas.hu/file/oldal/165/HeSZ_2018-10-01_tol.pdf 
A téglási polgárok és a gazdasági szféra résztvevői a HÉSZ módosításával kapcsolatos, az egyes övezetek, beépítésre szánt területek, lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, közlekedési célú területek, utak felülvizsgálatára valamint az egyéb, HÉSZ-re vonatkozó építő jellegű észrevételeiket, javaslataikat 2019. február 28-ig tehetik meg írásban Téglás Város Önkormányzata részére.
Az Önkormányzat a HÉSZ módosítása folyamán lakossági fórumot is fog tartani, amelynek várható időpontjáról és helyszínéről Téglás város honlapján tájékozódhatnak.
A jelenleg hatályos HÉSZ rendelkezéseivel kapcsolatban a Téglás Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján Moldván Tamás (tel.: 52/384-312) tud tájékoztatást nyújtani.

';