Lakossági Fórum

Téglás Város 4351 hrsz-ú területén napelempark megvalósítása érdekében készülő településrendezési terv módosításról 2018. július 12-én 15:00 órakor Téglás Város Polgármesteri Hivatalában Lakossági Fórumot tartunk


Teglas_RT_modositas_-_Napelemes_erőműpark_2018_-_ETD_térségi_övezetek_lehatárolása

Teglas_RT_módositas_-_Napelemes_erőműpark_2018_-_Véleményezései

';