Legnépszerűbb

Képviselő-testület 2019-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. A kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. A környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
8. A 2023. évi járási startmunka pályázat elfogadása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
9. Városi Sportegyesület beszámolója tevékenységéről, a 2022. évi eredményekről
  Előterjesztő neve: Szabó Imre egyesületi elnök
Feltöltött fájlok:
Részletek
10. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési programjának elfogadása, városi rendezvények meghatározása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
11. A Bárczay Anna Városi Óvoda 2023/2024. nevelési évi működési rendjének meghatározása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
12. Államháztartáson kívülről érkező pénzeszköz átvétele
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
13. Téglás, Kossuth Lajos utca 100/B. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
14. Az ukrajnai kárpátaljai Szürte községgel való testvértelepülési együttműködési megállapodás
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
15. Megbízási szerződés kötése ingatlan értékesítése céljából
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
16. Pályázat kiírása a Téglás 63/A erdőrészlet fahasználására
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
17. Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
18. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2021-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. A kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. A környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. A 2023. évi járási startmunka pályázat elfogadása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. Államháztartáson kívülről érkező pénzeszköz átvétele
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
8. Téglás, Kossuth Lajos utca 100/B. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
9. Megbízási szerződés kötése ingatlan értékesítése céljából
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
10. Pályázat kiírása a Téglás 63/A erdőrészlet fahasználására
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
11. Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
12. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
Humán Ügyek Bizottsága 2019-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Városi Sportegyesület beszámolója tevékenységéről, a 2022. évi eredményekről
  Előterjesztő neve: Szabó Imre egyesületi elnök
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési programjának elfogadása, városi rendezvények meghatározása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. A Bárczay Anna Városi Óvoda 2023/2024. nevelési évi működési rendjének meghatározása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. Az ukrajnai kárpátaljai Szürte községgel való testvértelepülési együttműködési megállapodás
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
';