Legnépszerűbb

Képviselő-testület 2019-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. Előterjesztés a Helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. Előterjesztés hitelszerződés aláírásáról, hozzájárulás a 826/3 helyrajzi számú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. Előterjesztés ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésekről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. Előterjesztés a polgármester jutalmának és béren kívüli juttatásának megállapításáról
  Előterjesztő neve: Ádámné Györgyi Erika Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Feltöltött fájlok:
Részletek
8. Előterjesztés Téglás ivóvíz és szennyvíz közmű szolgáltatásának jövőjéről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
9. Előterjesztés Téglás katasztrófavédelmi műveleti körzetének felülvizsgálatáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
10. Előterjesztés Aktív Magyarország Program részeként – Országos Bringapark program című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
11. Előterjesztés TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú – Élhető települések kialakítása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
12. Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
13. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
14. zárt-1-Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
15. zárt-2-Előterjesztés a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
16. zárt-3-Előterjesztés "Téglásért Díszoklevél" adományozásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2021-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Előterjesztés a Helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. Előterjesztés hitelszerződés aláírásáról, hozzájárulás a 826/3 helyrajzi számú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. Előterjesztés ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésekről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. Előterjesztés a polgármester jutalmának és béren kívüli juttatásának megállapításáról
  Előterjesztő neve: Ádámné Györgyi Erika Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
Humán Ügyek Bizottsága 2019-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. zárt-1-Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. zárt-2-Előterjesztés a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. zárt-3-Előterjesztés "Téglásért Díszoklevél" adományozásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
';