Legnépszerűbb

Képviselő-testület 2019-2024 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Előterjesztés az egyes önkormányzati feladatok ellátására létrehozott Bizottságokhoz tartozó tagok megválasztásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. Előterjesztés a Bárczay Anna Városi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. Előterjesztés a WiFi4EU pályázat keretében ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség kiépítéséhez nyertes vállalkozó kiválasztásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. 2020. évi költségvetési tervezési irányok elfogadása
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
8. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő neve: Dr. Gál György jegyző
Feltöltött fájlok:
Részletek
9. Előterjesztés a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
10. Előterjesztés az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
11. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
12. Előterjesztés a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ támogató szolgálat szállítási szolgáltatásához szükséges új gépjármű beszerzéséről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
13. Előterjesztés a központi kereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében sebességlassító küszöb megépítéséhez történő hozzájárulásról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
14. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
15. zárt-1-Előterjesztés a temető üzemeltetéséről szóló Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésről
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
16. zárt-2-Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
  Előterjesztő neve: Szabó Csaba polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
';