Legnépszerűbb

Képviselő-testület 2014-2019 napirendi pontjai

Napirendi pont neveRészletek
1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
2. Városi Sportegyesület beszámolója tevékenységéről, a 2015. évi eredményekről, a 2015. évi költségvetési támogatás felhasználásáról.
  Előterjesztő neve: Szabó Imre egyesületi elnök
Feltöltött fájlok:
Részletek
3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
4. Rendelet-tervezet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
5. 5. Rendelet-tervezet a közterületek használatának szabályairól szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
6. Rendelet-tervezet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
7. Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
8. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
9. Előterjesztés Téglás város közműves szennyvízelvezetés és ivóvízellátás gördülő fejlesztési tervéről a 2016-2030. évekre
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
10. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” tulajdonát képező megvásárlásra felajánlott ingóságok értékesítéséről
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
11. Előterjesztés a Városi Tanácsadó Működési Szabályzatának módosításáról
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
12. Előterjesztés a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ vezető kérelméről a feladatellátással kapcsolatban
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
13. Előterjesztés nyugdíjba vonuló védőnő felmentéséről
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
14. Előterjesztés polgármester jutalmazásáról
  Előterjesztő neve: Dr. Gál György jegyző
Feltöltött fájlok:
Részletek
15. Beszámoló a Téglási Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
  Előterjesztő neve: Czibere Béla polgármester
Feltöltött fájlok:
Részletek
16. Különfélék
  Előterjesztő neve:
Feltöltött fájlok:
Részletek
Jegyzőkönyv/összefoglaló(k):
';