2015. évi Képviselő-testületi határozatok
 

';
Határozat száma Határozat tárgya
127/2015. (XII.17) Kulturális és Művészeti Díj adományozásáról
126/2015.(XII.17.) a téglási lakosok részére a méhnyakrák szűrés biztosításáról a városi tanácsadóban
125/2015.(XII.17.) az IHL-577 forgalmi rendszámú OPEL Vivaro 1.9 Diesel gépjármű adományozásáról a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4243 Téglás, Úttörő utca 15.)  részére
124/2015.(XII.17.) a Téglási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
123/2015.(XII.17.) Járó beteg szakellátás további biztosításáról a kötelező fenntartási időszakot követően
122/2015.(XII.17.) a háziorvosok helyi iparűzési adó mentesség iránt benyújtott kérelméről
121/2015.(XII.17.) a Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről
120/2015.(XI.26.) a hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
119/2015.(XI.19.)zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatokról
118/2015.(XI.19.)zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatokról
117/2015.(XI.19.)zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatokról
116/2015.(XI.19.) zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatokról
115/2015.(XI.19.) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása
114/2015.(XI.19.) a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének megállapításáról
113/2015.(XI.19.) Önkormányzatának Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Szakmai Programjáról
112/2015.(XI.19.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről
111/2015.(XI.19.)

A Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

110/2015.(XI.19.) a Téglási Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról
109/2015.(XI.19.) 2016. évi belső ellenőrzési terv
108/2015.(XI.19.) a 2016. évi költségvetési koncepcióról
107/2015.(X.22)zárt a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetőjének munkáltatói intézkedéséről
106/2015.(X.22.)zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatáról
105/2015.(X.22.) az Úttörő és Felszabadulás utak elnevezéséről
104/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető okiratáról
103/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről
102/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás működtetéséről
101/2015.(X.22.) a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től való működtetéséről
100/2015.(X.22.) n a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szakmai munkájáról készült tájékoztatóról
99/2015.(X.22.) a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. év és 2015. I. félév működéséről, a települési hulladékszolgáltatás és a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
98/2015.(IX.23.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról
97/2015.(09.23.) Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása kiírásához benyújtott pályázat
96/2015.(09.23.) Az MNVH projektötleti felhívására benyújtott Gulyásfesztivál című projektötletről
95/2015.(09.23.) Az Európai Mobilitási Hét rendezvény Támogatási szerződéshez való hozzájárulás
94/2015.(09.23.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának megszüntetéséről
93/2015.(09.23.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő-, és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának megszüntetéséről
92/2015.(09.23.) Tulajdonosi hozzájárulás a hajdúhadházi 0311 hrsz-ú (szennyvíztelep) ingatlanon tervezett fejlesztéshez
91/2015.(09.23.) a központi ASP alkalmazásokokhoz való csatlakozásról
90/2015.(09.23.) Téglás Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról
89/2015.(IX.23.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő téglási ingatlanokról
88/2015.(IX.23.) Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához tartozó Megalapozó Vizsgálat készítéséről
87/2015.(IX.23.) Téglás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. évekre vonatkozó felülvizsgált dokumentum elfogadásáról
86/2015.(IX.23.) a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév tevékenységéről szóló pedagógiai szakmai és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartói beszámolójáról
85/2015.(IX.23.) a Bárczay Anna Városi Óvoda 2015/2016. tanévi munkatervéről
84/2015. (IX.23) a Bárczay Anna Városi Óvoda beszámolójának elfogadásáról a 2014/2015. tanév feladatairól
83/2015. (IX.23) Téglás Városi Önkormányzat Városellátó Szervezete 2015. január 01-től - június 30.-ig tartó gazdálkodásáról szóló záró beszámolóról
82/2015.(06.24.) zart Közszolgálati díj adományozásáról
81/2015.(06.24.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosító javaslatáról
80/2015.(06.24.) Czibere Béla polgámester munkájának elismeréséről
79/2015.(06.24.) Közművelődési érdekleltségnövelő támogatásra kiírt pályázatról
78/2015.(06.24.) Téglás Város 2015-2020. évekre vonatkozó Sportkoncepciójáról
77/2015.(06.24.) Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról
76/2015.(06.24.) Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratáról
75/2015.(06-24.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Caaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkamegosztásáról
74/2015.(06.24.) Téglási Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek munkamegosztásáról
73/2015.(06.24.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására pályázat benyújtásáról
72/2015.(06.24.) A Városellátó Szervezet megszüntetéséről rendelkező 33/2015. (IV.22.) határozatának módosításáról
71/2015.(06.24.) Téglási Polgármesteri Hivatal étkezési norma emeléséről
70/2015.(06.24.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Téglási telephelyének szakmai munkájáról szóló beszámolóról
69/2015.(06.24.) Téglás Város Polgárőr Szervezet Téglás Város Közrend-és Közbiztonság 2014. évi helyzetéről beszámolójáról
68/2015.(06.24) A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Téglás Város Közrend-és Közbiztonság 2014. évi helyzetéről szóló beszámolójáról
67/2015.(06.05.) a 61/2015. (V.27.) sz. határozat módosításáról
66/2015.(06.05.) A 1601 hrsz-ú ingatlan külterületbe csatolásáról
65/2015.(06.05.) Római Katolikus Egyház kereszt állítási kérelméről
64/2015.(06.05.) Annakert utcai járda elnevezésű pályázatról
63/2015.(06.05.) A Bárczay Anna Városi Óvoda régi épületének felújíása elmevezésű pályázatról
62/2015.(05.27.) zart Pedagógiai díj adományozásáról
61/2015.(05.27.) Kissné Szathmári Piroska városunk díszpolgárának temetési költségeihez való hozzájárulásról
60/2015.(05.27.) Tornacsarnok és kiszolgáló egységek felújítása elnevezésű pályázatról
59/2015.(05.27.) A Bárczay Anna Városi Óvoda maximális létszám túllépésének engedélyezéséről
58/2015.(05.27.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2015/2016-as tanévben indítható csoportok számáról
57/2015.(05.27.) A Bárczay Anna Városi Óvoda heti és éves nyitvatartásáról
56/2015.(05.27.) A Badacsonytomaji önkormányzati üdülő Üdülési szabályzatáról
55/2015.(05.27.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Küzpont intézményi térítési díjak mértékét elfogadó 22/2015. (III.26.) határozat módosításáról
54/2015.(05.27.) Informatikai fejlesztésről
53/2015.(05.27.) Úttörő utca elnevezésének megváltoztatásáról
52/2015.(05.27.) Felszabadulás utca elnevezésének megváltoztatásáról
51/2015.(05.27) Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
50/2015.(05.27.) Téglási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
49/2015.(05.27.) Téglás Város Önkormányzat Városellátó Szervezet megszüntető okiratáról
48/2015.(05.27.) 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
47/2015.(05.27.) Téglás Város Önkormányzat 2014. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzási jelentéséről
46/2015.(05.27.) A város gyermekvédelmi rendszeréről szóló átfogó értekelésről
45/2015.(05.27.) Hajdúnánási Hivatásos Tűoltóparancsnokság 2014. évi tevénységének beszámolójáról
44/2015. (IV.27.) Nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázatról
43/2015. (IV.27.) Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulás tanács napirendi pontjaiban felsorolt döntések meghozataláról
42/2015. (IV.27.) Téglás Városért elimerés adományozásáról
41/2015. (IV.22.) Téglás Városért elismerés adományozásáról
40/2015. (IV.22.) Sport díj adományozásáról
39/2015. (IV.22.) Egészségügyi és Szociális Ellátásáért Díj adományozásáról
38/2015. (IV.22.) Téglásért Díszoklevél adományozásáról
37/2015. (IV.22.) Czibere Béla polgármester munkájának elismeréséről
36/2015. (IV.22.) Hajdúhadház és Téglás települések szennyvíztsiztító telepének rekonstrukciója és csatornahálózatának bővítése program megvalósítása
35/2015. (IV.22.) A nem közművel összegyűjtött háztsrtási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálatos szerződés módosításáról
34/2015. (IV.22.) Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről
33/2015. (IV.22.) Városellátó Szervezet megszünéséről
32/2015. (IV.22.) Téglás Város Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2020 évekről
31/2015. (III.26.) Segélyezési rendszer átalakításáról szóló beszámolóról
30/2015.(III.26.) Ökocentrum létrehozásának támogatásáról
29/2015.(III.26.) Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert Központi Orvosi Ügyelet működési szabályzatának módosításáról
28/2015.(III.26.) Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt felügyelő bizottságának tagválasztásáról
27/2015. (III.26.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
26/2015.(III.26.) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosításáról
25/2015.(III.26.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
24/2015.(III.26.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
23/2015.(III.26.) Óvodai felvételi időpontról
22/2015 (III.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2015. évi intézményi térítési díjairól
21/2015. (III.26.) 2015. évi köszbeeszerzési tervről
20/2015.(III.26.) Közlekedési tábor költséegeihez való hozzájárulásról
19/2015. (III.26.) Civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
18/2015(III.26.) Téglás Város Önkormányzatának gazdasági programja a 2015-2020-as évekre tárgyú előterjesztés napirendről való levétele
17/2015.(III.26) Települési Értéktár Bizottság kialakítása
16/2015.(III.26) A közfoglalkoztatás 2014. évi teljesítéséről
15/2015. (II.27.) Elévült vevőkövetelések behajthatatlan követelessé nyílvánításáról
14/2015. (II.27.) Vevőkövetelések behajthatatlan követelessé nyílvánításáról
13/2015. (II.27.) Czibere Béla polgármester 2015. évre megállapított szabadságáról
12/2015. (II.12.) A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0185 jelű Napelemes rendszer telepítése a Téglási Polgármesteri Hivatal épületére elnevezésű pályázat megvalósításáról
11/2015. (II.12. ) Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény fenntartói nyilatkozatának elfogadásáról
10/2015. (II.12.) Téglás Városi Képesújság kiadásáról és terjesztéséről
9/2015. (II.12.)