2014. évi Képviselő-testületi határozatok

 

Határozat száma Határozat tárgya
109/2014.(XII.22) zart "Kulturális és Művészeti Díj” adományozásáról
108/2014. (XII.22.) Téglás Város Önkormányzat gazdasági programjának 2011-2014. évekre vonatkozó megvalósításáról
107/2014. (XII.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
106/2014.(12.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
105/2014.(XII.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
104/2014.(XII.22.) a HUNG-2014-C kódszámú A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására irányuló pályázat benyújtásáról
103/2014.(XII.22.) helyi értéktártár létrehozásáról
102/2014.(12.22.) a Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
101/2014.(XII.22.) diétás étkeztetés biztosításáról
100/2014.(XII.22.) köztemető üzemeltetéséről
99/2014.(XII.22.) a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről
98/2014.(XI.27.) zart. a   Városellátó Szervezet intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárásról
97/2014.(XI.27) zart. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj megállapításáról
96/2014.(XI.27) zart Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj megállapításáról
95/2014.(XI.27.) önkormányzati segély részesítéséről a 70. életévüket betöltött személyek részére
94/2014.(XI.27.) Kormányhivatal a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének megállapításáról
93/2014.(XI.27.) 2015. évi belső ellenőrzési tervről
92/2014.(XI.27.) a 2015. évi költségvetési koncepcióról
91/2014.(XI.27.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. alatt lévő Szolgáltató családsegítésre vonatkozó szakmai munkájáról
90/2014.(X.27.) 2014. évi munkaterv október hónapra tervezett napirendi pontjairól
89/2014.(X.27.) a Művelődési-, Oktatási-, és Sport Bizottság elnökének és tagjainak személyéről
88/2014.(X.27.) az Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság elnökének és tagjainak személyéről
87/2014.(X.27.) a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak személyéről
86/2014.(X.27.) az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak személyéről
85/2014.(X.27.) Zimán Ferenc alpolgármester tiszteletdíjáról
84/2014.(X.27.) alpolgármester személyéről
83/2014.(X.27.) Czibere Béla polgármester illetményének megállapításáról
82/2014.(X.07.) szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról
81/2014.(IX.17.) a Nyírségi Ivóvíz-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat finanszírozása
80/2014.(IX.10.) Gonda Zoltán debreceni grafikus és festőművész által Téglás városának ajándékozott grafikai és festmény művészeti alkotásokkal kapcsolatos ajándékozási és letéti szerződés tervezetéről
79/2014.(IX.10.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról
78/2014.(IX.10.) Asztalos János r. őrnagy Úr kinevezéséről
77/2014 (IX.10). a Városellátó Szervezet intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárásról
76/2014 (IX.10.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
75/2014 (IX.10.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
74/2014.(IX.10.) a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanév tevékenységéről szóló pedagógiai szakmai beszámolóról és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy szakmai beszámolója a közoktatási feladatellátásról
73/2014.(IX.10) Téglás Város Önkormányzata gazdálkodásának 2014. I. féléves helyzetéről szóló beszámolójáról
72/2014.(VIII.06) zart Téglásért Díszoklevél adományozásáról
71/2014.(VIII.06) zart. Díszpolgári cím adományozásáról
70/2014.(VIII.06.) a Közlekedési tábor költségeihez való hozzájárulásról
69/2014.(VIII.06.) tartalék felhasználásáról
68/2014.(VIII.06.) ingatlan vásárlásáról
67/2014.(VIII.06.) a Bárczay Anna Városi Óvoda 2014/2015. tanévi munkatervéről
66/2014.(VIII.06.) a helyi választási bizottság megválasztásáról
65/2014.(VIII.06.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
64/2014.(VIII.06.)

a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról

63/2014.(VI.30.) zart. néhai Papp Miklósné díszsírhely ügye
62/2014.(VI.26) zart. Téglásért Díszoklevél elismerés adományozása
61/2014.(VI.26.)zart ápolási díj kérelemről
60/2014.(VI.26.) a Városellátó Szervezet intézményvezetői állás pályázatról

59/2014.(VI.26.)

59/2014.(VI.26) Hulladék közszolg szerzősés -módosított

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításról
58/2014.(VI.26.) maximális létszám túllépéséről a Bárczay Anna Városi Óvodában
57/2014.(VI.26.) a Bárczay Anna Városi Óvodában a 2014/2015. tanévben indítható csoportok számáról
56/2014.(VI.26.) az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéról a Bárczay Anna Városi Óvodában
55/2014.(VI.26.) a Bárczay Anna Városi Óvoda beszámolójáról a 2013/2014. tanév feladatairól
54/2014.(VI.17.) a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról
53/2014.(VI.17.) KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázat beadásáról a Városi Bölcsődét és a konyhát tartalmazó épületében napelemes (50 kW) és  napkollektoros (37 m2) rendszer kialakítására
52/2014.(VI.17.)

 Polgármesteri Hivatal épületében napelemes (50 kW) rendszer kialakítására a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” megnevezésű KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázat benyújtásáról

51/2014.(V.29.) zart fellebezés közgyógyellátás tárgyában
50/2014.(V.29.) az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat megrendezéséről
49/2014.(V.29.) Badacsonytomaji üdülő üdülési szabályzatáról
48/2014.(V.29.) a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződés módosításáról
(47/2014.(V.29.) 01329/4 hrsz-ú hulladékkezelő telep bővítése céljából megvásárlásra kerülő művelési ágú ingatlanról
46/2014.(V.29.) Telephely bővítése a Regionális Hulladéklerakó Telephez kapcsolódóan

45/2014.(V.29.)

Melléklet

az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatásáról
44/2014.(V.29.) a „Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
43/2014.(V.29.) a város gyermekvédelmi rendszeréről készült átfogó értékelésről
42/2014.(IV.24.).zart Közszolgálati Díj adományozásáról
41/2014.(IV.24) zart Pedagógiai Díj adományozásáról
40/2014.(IV.24) zart Sport Díj adományozásáról
39/2014.(IV.24) zart Téglásért Díszoklevél elismerés adományozásáról
38/2014.(IV.24.)zart Téglás Városért kitüntetés adományozásáról
37/2014.(IV.24.) Városközpont felújítására vonatkozó döntés előkészítő tanulmány készítéséről
36/2014.(IV.24.) 4243 Téglás, Kossuth u. 35. szám  épületrészt, KMB iroda átadásáról a Téglás Város Polgárőr Szervezet számára
35/2014.(IV.24.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása II. üteméről
34/2014.(IV.24.) az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolóról
33/2014.(III.27.) az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. április 8. napjára összehívott közgyűlés napirendjével összefüggésben
32/2014.(III.27.) a 2014. évi választások lebonyolítása során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról
31/2014.(III.27.) 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről
30/2014.(III.27.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2014. évi térítési díjairól
29/2014.(III.27.) Együttműködési Megállapodást köti a Nyugattól Keletre Egyesülettel
28/2014.(III.27.) Együttműködési Megállapodás a Téglás Városi Sportegyesülettel
27/2014.(III.27.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szakmai munkájáról
26/2014.(III.13.) Óvodai felvételi időpontról
25/2014.(III.13.) Sportpálya járdaépítésről
24/2014.(III.13.) Téglás, Fényes 10. szám (389. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásáról
23/2014.(III.13.) civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
22/2014.(III.06.) a 18/2014. (II.26.) határozat  módosításáról
21/2014.(II-26-) zart elévült vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
20/2014.(II.26) zart ápolási díj kérelemről
19/2014.(II. 26.) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvéna 2014. március 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjé
18/2014.(II.26.) Városok közötti íjászverseny és hagyományőrző nap” című pályázatról
17/2014.(II.26.) szavazatszámláló bizottságok tagjainak, és póttagjainak megválasztásáról
16/2014.(II.26.) Téglási Református Egyházközség templom épületének felújítási költségeihez nyújtott támogatásról
15/2014.(II.26.) 2007-2013. évekre szóló Közművelődési Stratégia teljesüléséről
14/2014.(II.26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására-, valamint a közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó javaslatról
13/2014.(II.26.) a Városi Sportegyesület beszámolójáról
12/2014.(II.26.) a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
11/2014.(II.26.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
10/2014.(II.20.)zart a 7/2014.(I.30.) határozatának visszavonásáról
9/2014.(II.20.) a 4/2014.(I.31.) BM rendelet keretében benyújtott Fényes u. 2-8. sz. alatti tornacsarnok és kiszolgáló egységeinek felújítására vonatkozó pályázat hiánypótlásáról
8/2014.(II.10.) a Tornacsarnok és kiszolgáló egységek felújítása-pályázatról
7/2014.(I.30) zart vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
6/2014.(I.30.) a befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenésének elszámolásáról
5/2014.(01.30.) a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetről
4/2014.(I.14.) az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
3/2014.(I.09) zart Kulturális és Művészeti Díj adományozásáról
2/2014.(I.09.)

II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános  és  Alapfokú Művészeti Iskola épületében pályázati forrásból (projektazonosító: KEOP-2012-4.10.0/E) megvalósítandó megújuló energia alapú villamos energetikai fejlesztés megvalósításához való hozzárjárulásról

1/2014.(01.03.) a 2013. december 31-én esedékes hiteltörlesztő részletek fizetési határidejének módosításáról

 

';