Legnépszerűbb

Itt található

Református templom

 

A mai, késő barokk templomot, a korábbi négy elődje lebontása után 1783-86 között építette Rachbauer József debreceni kőművesmester. Tornya 1792-ben készült el. Magassága kb. 30m.
A templomot 1977-re teljesen felújították. 2010. június 14-i tornádó erejű szélvihar az épület tetejének bádog héjazatát lesodorta, melyet azóta helyre állítottak, az épület nagyon szép cserépfedést kapott.

Berendezése XIX. századi iparművészeti remek.

A templom belső felújítása nemrég készült el, a külső restaurálás még tart.

A templom előtt a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete 1993. őszén emlékkopjafát állíttatott 1848. március 15. és 1956. október 23. fiatal hősei tiszteletére. A kopjafát Jakab Zsigmond erdélyi fafaragó készítette.

A téglási refomátus egyházközség fő patrónusai a XIX. században a Bek és Dégenfeld grófi családok voltak. Többek között az ő adományuk révén építhetett az egyházközség templomába orgonát 1865-ben.

A téglási Református Templom műemléki védelem alatt áll.  Közel 230 éves múltra tekint vissza. Az építmény külső-belső jegyeiben magán hordozza a református templomok jellegzetes jegyeit, egyszerű szentélyű, sík mennyezetes, hajós építmény. Állaga megóvása érdekében több alkalommal is külső-belső renováláson ment keresztül. Különlegessége, hogy a főbejárata nem a főutca felé néz, hanem ellenkező irányba, a Dégenfeld Kastélyhoz idevezető útra, azaz arccal a kastély felé, amelynek tulajdonosai fő patrónusai voltak az egyháznak.  

 

';