Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság 2015. évi határozatai

 

Határozat száma Határozat tárgya
55/2015.(X.22.) zárt a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődével szemben fennálló követelés rendezéséről
54/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető okiratáról
53/2015.(X.22.) elfogadta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről
52/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos 94/2015.(IX.23.) határozat visszavonásáról
51/2015.(X.22.) a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től való működésével kapcsolatban
50/2015.(IX.30.) Téglás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
49/2015.(IX.23.) a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatásáról szóló pályázatról
48/2015.(IX.23.) az MNVH által kiírt projektötlet támogatásáról
47/2015.(IX..23.) Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz való csatlakozásról
46/2015.(IX.23.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről
45/2015.(IX.23.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő-, és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről,
44/2015.(IX.23.) a Hajdúhadház-Téglás szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
43/2015.(IX.23.) a központi ASP rendszerhez történő csatlakozásról
42/2015.(IX.23.) a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról
41/2015.(IX.23.) az állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
40/2015.(IX.23.) Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához tartozó Meglapozó Vizsgálat elkészítéséről
39/2015.(IX.23.) rendelet-tervezetet a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról, új egységes szerkezetű rendelet elfogadásáról
38/2015.(IX.23.) Téglás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
37/2015.(IX.23.) foglaltakat a Városellátó Szervezet 2015. első félévi gazdálkodásáról szóló záró beszámolóról
36/2015.(VI.24.) a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosításáról
35/2015.(VI.24.) a Téglási Polgármesteri Hivatal és a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közötti munkamegosztási megállapodásról
34/2015.(VI.24.) a Téglási Polgármesteri Hivatal és Bárczay Anna Városi Óvoda közötti munkamegosztási megállapodásról
33/2015.(VI.24.) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására pályázat benyújtásáról
32/2015.(VI.24.) rendelet-tervezetet a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
31/2015.(VI.24.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
30/2015.(VI.24.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
29/2015.(VI.24.) Téglás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2015.(V.27.) néhai Kissné Szathmári Piroska téglási Köztemetőben történő búcsúztatójának költségátvállalásáról
27/2015.(V.27.) a Tornacsarnok és kiszolgáló egységek felújítása pályázat benyújtásáról
26/2015.(V.27.) a Badacsonyi Önkormányzati Üdülő 2015. évi üdülési díj megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról
25/2015.(V.27.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
24/2015.(05.27.) az informatikai fejlesztéshez előirányzat biztosításáról
23/2015.(V.27.) az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

22/2015.(V.27.)

Téglás Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolóról
21/2015.(IV.22.) a Hajdúhadház és Téglás települések szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és csatornahálózatának bővítése – program megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről
20/2015.(IV.22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
19/2015.(IV.22.) Téglás város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről
18/2015.(IV.22.)  a Téglási Polgármesteri Hivatal és a Városellátó Szervezet átszervezéséről
17/2015.(IV.22.) Téglás Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Gazdasági Programjáról
16/2015.(IV.22.) az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói záradékkal ellátott zárszámadás rendelet-tervezetetről
15/2015.(IV.22.) Téglás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról,
14/2015.(III.26.) az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről
13/2015.(III.26.) a közlekedési tábor költségeihez támogatásról
12/2015.(III.26.) a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
11/2015.(III.26.) a Téglás Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Gazdasági Programjáról
10/2015.(III.26.) Téglás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015.(II.27.)zart az elévült vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
8/2015.(II.27.)zart a vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
7/2015.(II.27.) Téglás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015.(II.12.) a Polgármesteri Hivatal villamos energia ellátása napelemekkel
5/2015.(II.12.)  Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáró
4/2015.(II.12.)  a települési támogatás helyi szabályairól szóló rendelelettervezetről
3/2015.(II.12.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2/2015.(II.12.) a Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
1/2015.(I.28.) az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

 

';