Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság 2014. évi határozatai

 

Határozat száma Határozat tárgya
52/2014.(XII.22.) az Önkormányzat 2011-2014. időszakra vonatkozó gazdasági program végrehajtásáról
51/2014.(XII.22.) a nevelési-oktatási intézményekben a diétás étrend biztosításáról
50/2014.(XII.22.)  a Scontó Morte Kft-vel  Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről
49/2014.(XI.27.) az eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segélyről
48/2014.(XI.27.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
47/2014.(XI.27.) 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
46/2014.(XI.27.) 2015. évi költségvetési koncepciójáról
45/2014.(X.07.)rk az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetről
44/2014.(IX.15.)rk-kozb Téglás Városi Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” –  tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok véleményezéséről
43/2014.(IX.10.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulóhoz történő csatlakozásról
42/2014.(IX.10.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosításáról
41/2014.(IX.10.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetről
40/2014.(IX.10.) az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
39/2014.(VIII.06.)rk a közlekedési tábor támogatásáról
38/2014-08-06-rk.pdf a Költségvetési tartalék felosztásról
37/2014.(VIII.06.) rk a Városközpont fejlesztéshez kapcsolódó ingatlanvásárlásról
36-2014-06-27-rk-kozb.pdf Napelemes rendszer telepítése a Téglási Polgármesteri Hivatal épületére –  tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok véleményezéséről
35/2014.(VI.27.) rk-kozb Téglás Városi Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” –  tárgyú feltételes közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok véleményezéséről
34/2014.(VI.26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályon kívül helyezéséről, új szerződés elfogadásáról
33/2014.(V.29.) a Badacsonytomaji Üdülő Üdülési Szabályzatáról
32/2014.(V.29.) Telephely bővítése a Regionális Hulladéklerakó Telephez kapcsolódóan
31/2014.(V.29.) a Telephely bővítése a Regionális Hulladéklerakó Telephez kapcsolódóan
30/2014.(V.29.) az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatásáról
29/2014.(V.29.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
28/2014.(V.28.) rk-kozb Városháza épület felújítása és korszerűsítése II. építési ütem –  tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok véleményezéséről
27/2014.(IV.24.) a Városközpont felújítására vonatkozó döntés előkészítő tanulmány készítéséről
26/2014.(IV.24.) Téglás Város Polgárőr Szervezete részére a szolgálati helyiségbiztosításról
25/2014.(IV.24.) a Polgármesteri Hivatal felújításának II. üteméről
24/2014.(IV.24.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetről
23/2014.(IV.24.)  az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelettervezetről
22/2014.(IV.24.) az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról szóló, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolóról
21/2014.(III.27.) a 2014. évi választások lebonyolítása során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról
20/2014.(III.27.) az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
19/2014.(III.13.) a Sportpályán járdaépítésrőla Sportpályán járdaépítésről
18/2014.(III.13.) tervezetet Téglás Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
17/2014.(III.13.) Téglás Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról
16/2014.(III.13.) Téglás, Fényes u. 10. szám (389. hrsz-ú) alatti ingatlan megvásárlásáról
15/2014.(III.13.) a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
14/2014.(III.06.) Városok közötti íjászverseny és hagyományőrző nap” című pályázat benyújtásáról szóló 18/2014.(II.26.) határozat módosításáról
13/2014.(III.06.) Téglás Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
12/2014.(II.26.) zart az elévült vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
11/2014.(II.26.) Városok közötti íjászverseny és hagyományőrző nap” című pályázat benyújtásáról
10/2014.(II.26.) a Téglási Református Egyházközség templom épületének felújítási költségeihez támogatásról
9/2014.(II.26.) a Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
8/2014.(II.26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetről
7/2014.(II.26.) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
6/2014.(II.26.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
5/2014.(II.26.) a Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
4/2014.(I.30.) zart Javaslat vevőkövetelések behajthatatlan követeléssé nyilvánításáról
3/2014.(I.30.) a befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenéséről
2/2014.(I.30.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
1/2014.(I.30.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

';