Helytörténeti Kiállítóteremben lévő muzeális anyag

 

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000-ben döntött arról, hogy a ,,múltunk a jövőnk” gondolat jegyében a millenniumi rendezvénysorozat részeként helytörténeti kiállító termet hoz létre. Az avatásra 2000. április 30-án került sor. A Képviselő-testület megvásárolta néhai Molnár János ,,amatőr helytörténész” hagyatékát a családtól. Molnár János több évtizeden keresztül kutatta Téglás múltját és összegyűjtötte a lakosságtól azokat a tárgyi emlékeket, amelyek ma a kiállító terem 90%-át alkotják. A kiállító terem megtervezésében, a kiállított tárgyak restaurálásában, és a kivitelezésben a debreceni Déri Múzeum múzeulógusa, Korompai Balázs nyújtott szakmai segítséget.

A kiállító teremhez tartozik a ,,Molnár János kutatószoba”, ahol megtalálhatók a helytörténész kéziratai,dolgozatai, több, mint 200db. Molnár János az évtizedek alatt Téglás életének minden mozzanatát kutatta, feldolgozta: történelmét, az itt élők mindennapjait, népszokásait, I.-II. világháborút, a Bek-Dégenfeld család és a kastély történetét, az óvoda, az iskola, a templomok történetét, és még sok minden mást is. Példaértékű és nagyon értékes Molnár János életműve. Számos elismerést kapott a megyei és országos helytörténeti pályázatokon. Az általa megírt dokumentumok értéke felbecsülhetetlen, mert egyediek és egy példányban léteznek. A gyűjteményben megtalálhatók az adatgyűjtések, a források, melyek sok-sok eredeti dokumentumot is tartalmaznak. /pl. XIX. századi adóíveket, adásvételi szerződéseket, leveleket, bizonyítványokat, katona könyveket, fotókat, stb./ Feldolgozásra vár még több száz dia-felvétel, melyek téglási utcákról, házakról, középületekről készültek a 60-as, 70-es, 80-as években.

A lakosság önkormányzati felhívásra a megnyitás előtt és azóta is sok családi emléket, tárgyat ajándékozott a kiállító terembe. Az itt élők magukénak érzik ezt a gyűjteményt. Az idősek különösen adományozók, mert úgy érzik a család már nem értékeli a régi tárgyakat és itt biztonságban tudják féltett kincseiket. Megbíznak az önkormányzatban, látják a folytonosságot és a felelősséget a múlt értékeinek megőrzésében. Ezen közös cél érdekében a kiállító terem 2003. februárja óta a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagegységeként működik, és várja egyéni és csoportos látogatóit. A heti két alkalommal (kedd, csüt.: 13.00-1700) való hivatalos nyitvatartáson kívül az intézmény munkatársa kérés, ill. előzetes bejelentkezés alapján más időpontokban is kinyitja, bemutatja a helytörténeti értékkel bíró anyagot, a rendelkezésre álló eszközökkel segíti a tudományos, kutatói munkát.

A helytörténeti kiállító teremben 2006-ban ,,Múzeumi esték” címmel, felnőtteknek szóló rendezvénysorozat indult, melyet nagyon megszerettek a településen élők. Minden alkalommal nagy érdeklődés kísérte a különböző témájú előadásokat.

2013 óta a gyermekek részére is rendszeressé váltak a múzeumpedagógiai foglalkozások „Mesés múzeum” címmel, melyekkel óvodások, valamint alsó tagozatosok számára váltak élvezetessé, ismertté a terem különböző tárgyai, eszközei egy-egy konkrét, klasszikus mesén keresztül. Gyakran tartják itt felső tagozatosaink helytörténeti óráit, és a terem folyamatosan iskolai versenyek helyszíneként, állomásaként is funkcionál, ahol a tanulók az anyag között keresve, kutatva, vetélkedve ismerik meg helyi a értékeket, emlékeket.

A téglási Helytörténeti Kiállító Terem olyan, a Helyi Értéktárba méltán javasolt kincsünk, amely nemcsak ,,a tárgyilagosult téglási múlt” bemutatóterme, hanem a közösségi élet aktív színtere is, minden generáció számára.

';