Legnépszerűbb

Itt található

Irodák feladatai


 

Titkárság

A jegyző közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység.

a) Ellátja a közművelődéssel, közgyűjteményekkel, művészetekkel, tudománnyal, sport támogatásával kapcsolatos tevékenységet.

 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • koordinálja a Téglási Települési Értéktár Bizottság munkáját, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív és kommunikációs feladatokat,
 • gondoskodik a közművelődési színtereken zajló kulturális és közösségi tevékenységekről,

b) Ellátja a polgármester és jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi-munkaügyi feladatokat és ennek keretében:

 • gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről,
 • előkészíti a közszolgálati, munkavállalói és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • koordinálja a köztisztviselők teljesítményértékelését,
 • elkészíti a köztisztviselők éves képzési tervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • nyilvántartja a munka-alkalmassági vizsgálatokat, gondoskodik az időközi vizsgálatok megszervezéséről.

c) Biztosítja a téglási tanulók, hallgatók szakmai gyakorlatának-, és önkéntes közösségi munkavégzésének teljesítését a hivatalban, valamint önkormányzati intézményekben.

d) Biztosítja a közérdekű munkavégzés teljesítését-, és a közmunkavégzésre ítéltek munkavégzésének teljesítését a téglási lakóhelyű elkövetők részére.

e) Biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát, -közzétételét, a város honlapjának működtetését, a városi újság szerkesztését, a közérdekű hírek megjelentetését, -közzétételét, valamint az önkormányzat társadalmi kapcsolataival összefüggő egyéb feladatok ellátását.  

f) Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.

g) Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi, turisztikai pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatokon való részvételt.

h) Ellátja az önkormányzati és egyéb díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat. Vezeti a kitüntetések nyilvántartását.

i) Ellátja az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek előzetes törvényességi vizsgálatát, vezeti a testületi ülések jegyzőkönyveit, majd felterjeszti azokat, illetve jegyzőkönyvi kivonatokat ad ki. Biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester működési feltételeit. Nyilvántartja a döntéseket, szabályzatokat, utasításokat és ellátja a hivatal ügyiratkezelésével kapcsolatos teendőket.

j) Biztosítja a Képviselő-testület működéséhez szükséges jogi, szervezési, és ügyviteli feltételeket, melynek keretében elkészíti a Képviselő-testület éves munkatervtervezetét.

k) Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatokat.

l) Ellátja az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással és a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.

m) Kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását.

n) Előkészíti a hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket, és azok megvalósíthatóságát koordinálja.

o) Gondoskodik a hivatali kapu kezeléséről, és ellátja az ASP rendszergazdai (tenant) feladatokat.

p) Gondoskodik az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzésének koordinációjáról.

';