Itt található

Irodák feladatai


 

Titkárság

 

 1. Ellátja a Képviselő-testülethez telepített ágazati feladatok közül az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat:
 • előkészíti az óvoda működtetésével összefüggő fenntartói feladatokat,
 • ellátja az óvodai beiratkozással, óvodai nevelésre kötelezettséggel, a kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 • figyelemmel kíséri az általános iskolai nevelő-oktató tevékenységet és ellátja az ezzel összefüggésben lévő önkormányzati feladatokat.
 1. Ellátja a közművelődéssel, közgyűjteményekkel, művészetekkel, tudománnyal, sport támogatásával kapcsolatos tevékenységet.
 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • koordinálja a Téglási Települési Értéktár Bizottság munkáját, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív és kommunikációs feladatokat,
 • gondoskodik a közművelődési színtereken zajló kulturális és közösségi tevékenységekről,
 • biztosítja a Városi Galéria üzemeltetését és a lakossági igényekhez alkalmazkodva annak látogatottságára lehetőséget nyújt.
 1. Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati fenntartású intézmények működését.
 2. Ellátja a polgármester és jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi-munkaügyi feladatokat és ennek keretében:
 • gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről,
 • előkészíti a közszolgálati, munkavállalói és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • koordinálja a köztisztviselők teljesítményértékelését,
 • elkészíti a köztisztviselők éves képzési tervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • nyilvántartja a munka-alkalmassági vizsgálatokat, gondoskodik az időközi vizsgálatok megszervezéséről.
 1. Biztosítja a téglási tanulók, hallgatók szakmai gyakorlatának-, és önkéntes közösségi munkavégzésének teljesítését a hivatalban, valamint önkormányzati intézményekben.
 2. Biztosítja a közérdekű munkavégzés teljesítését-, és a közmunkavégzésre ítéltek munkavégzésének teljesítését a téglási lakóhelyű elkövetők részére.
 3. Biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát, -közzétételét, a város honlapjának működtetését, a városi újság szerkesztését, a közérdekű hírek megjelentetését, -közzétételét.
 4. Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér‐ és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.
 5. Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi, turisztikai pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatokon való részvételt.
 6. Ellátja az önkormányzati és egyéb díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat. Vezeti a kitüntetések nyilvántartását.
 7. Ellátja az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek előzetes törvényességi vizsgálatát, vezeti a testületi ülések jegyzőkönyveit, majd felterjeszti azokat, illetve jegyzőkönyvi kivonatokat ad ki. Biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester működési feltételeit. Nyilvántartja a döntéseket, szabályzatokat, utasításokat és ellátja a hivatal ügyiratkezelésével kapcsolatos teendőket.
 8. Biztosítja a Képviselő-testület működéséhez szükséges jogi, szervezési, és ügyviteli feltételeket, melynek keretében elkészíti a Képviselő-testület éves munkaterv‐tervezetét.
 9. Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 10. Ellátja az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással és a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.
';