Irodák feladatai

Hatósági iroda

 

Igazgatási területen:

 1. ellátja az anyakönyvezéssel, anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat:
  • vezeti a születési, házassági és a halotti anyakönyveket, lefolytatja a bejegyzéseket megelőző szükséges eljárásokat, teljesíti az előírt adatszolgáltatást, anyakönyvi másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít ki,
  • közreműködik állampolgársági ügyekben,
  • jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről és közreműködik a házasságkötéseknél,
 2. ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat,
 3. ellátja az ipari-kereskedelmi-, környezetvédelmi-, természetvédelmi hatósági feladatokat,
 4. ellátja a honvédelmi, polgári védelmi önkormányzati feladatokat,
 5. ellátja a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a kapcsolódó ágazati jogszabályokból, valamint az önkormányzat rendeletéből eredő szociális és gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat:

- gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről,

- elbírálja a települési támogatás iránti kérelmeket,

 • elbírálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmeket,
 • elbírálja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmeket,
 • védendő fogyasztói igazolást ad ki,
 • előkészíti a felsőoktatásban résztvevők pályázati támogatását,
 • gondoskodik a gyermekszegénységgel-, és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programokban való részvételről,
 • hatósági bizonyítványt állít ki,
 • környezettanulmányt készít,
 • vagyonleltárt vesz fel, kiskorú illetve gondnokolt személyek vagyonáról,
 1. kidolgozza a közmunkaprogramok pályázatait, gondoskodik azok végrehajtásáról,
 2. ellátja a foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat,
 3. ellátja az építésügyi szolgáltató pont működésével kapcsolatos feladatokat,
 4. ellátja a címnyilvántartással, címregiszterrel kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint a házszámigazolással kapcsolatos hatósági feladatokat,
 5. eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,
 6. elvégzi a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,
 7. mezőgazdasági igazgatás terén elvégzi a jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,
  • ellátja a belterületi földek gyommentesítésének hatósági feladatait,
  • hirdetmények közzététele (hatóságoktól, végrehajtóktól, továbbá ügyfelektől termőföldre vonatkozó elővásárlási, előhaszonbérleti jog gyakorlására),
  • ellátja a kóbor ebekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,
 8. ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat
 9. közreműködik a tüdőszűrő vizsgálatok lebonyolításában.

 

Választásokkal kapcsolatos feladatok:

 1. ellátja a választásokkal/népszavazással kapcsolatos feladatokat,
 2. összeállítja, és naprakészen tartja a választók nyilvántartását,
 3. vezeti a választójoggal nem rendelkezők jegyzékét.

 

Informatikai feladatok:

 1. közreműködik a hivatal informatikai fejlesztésében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az informatikai szerződéseket, teljesítésüket,
 2. biztosítja az informatikai jogszabályok érvényesülését,
 3. kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását,
 4. informatikai adatvédelmi felelősként véleményezi és ellenjegyzi az informatikai úton történő adatszolgáltatásokat,
 5. javaslatot tesz a számítógépek telepítésére a számítógépes erőforrások kihasználásának elemzését követően,
 6. előkészíti a hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket, és azok megvalósíthatóságát koordinálja,
 7. gondoskodik a hivatali kapu kezeléséről, és ellátja a hivatali informatikusi feladatokat.

 

';