Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság 2015. évi határozatai

 

Határozat száma Határozat tárgya
21/2015.(X.22.) megítélt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatáról
20/2015.(X.22.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelettervezetről
19/2015.(X.22.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékelésről
18/2015.(IX.23.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról
17/2015.(IX.23.) megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2008. (IX. 12.) rendelet módosításáról
16/2015.(VI.24.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2008. (IX. 12.) rendelet módosításáról
15/2015.(VI.24.) az étkezési norma emeléséről
14/2015.(VI.24.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde téglási telephelyének tevékenységéről szóló beszámoló
13/2015.(VI.24.) Téglás Város Polgárőrszervezetének 2014. évben végzett tevékenységéről
12/2015.(VI.24.) Téglás város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
11/2015.(V.27.) Egészségügyi- Szociális- Foglalkoztatási és Közbiztonsági Bizottság létszámáról
10/2015.(V.27.) a város gyermekvédelmi rendszerének átfogó értékeléséről
9/2015.(IV.22.) zart Téglás Városért Díszoklevél adományozásáról
8/2015.(IV.22.) zart Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj adományozásáról
7/2015.(IV.22.) a segélyezési rendszer átalakításáról
6/2015.(III.26.) a Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert Központi Orvosi Ügyelet működési szabályzatát érintő módosító javaslatról
5/2015.(III.26.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
4/2015.(III.26.) megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2014. évi teljesítéséről
3/2015.(II.12.) megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi költségvetéséről
2/2015.(II.12.) megtárgyalta a 2015. évi pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évi költségvetéséről
1/2015.(II.12.) megtárgyalta a települési támogatási rendeletől


 

';