Legnépszerűbb

Tisztelt Téglási Lakosok!

A Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján jött létre, abból a célból, hogy a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse.


A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végig gondolhatták azt, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék Téglás építészeti arculatát. 

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak

2018. január 1-től a településképi arculati kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően, az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező szakmai konzultáció az alábbi esetekben:

a) településkép szempontjából meghatározó területen:

aa) új épület építése;

ab) meglévő épület bővítése;

ac) utcai kerítés építése esetén.

b) településkép szempontjából meghatározó besorolású területeken kívül:

ba) új lakóépület építése esetén.

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) valamennyi reklámhordozó elhelyezésének megkezdése előtt; 

b) reklám közzétételének megkezdése előtt, a meghatározó területeken. 

Reményeim szerint a Kézikönyv valamint A Képviselő-testület által elfogadott rendelet, a helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív támogatója lesz Téglás településképének jövőbeni formálása tekintetében. 

A kézikönyv segítségével megalkotott, tervszerű városkép kialakításával tovább kívánjuk folytatni a városunk arculatát több mint 200 esztendeje meghatározó mérnök, Bek Pál által elkezdett, rendezett településkép kialakítását.

Bízom benne, hogy együtt – gondolkozásunk eredményeként sikerül a településen élők életét harmonikussá tenni, s a települést vonzóvá tenni a letelepedni szándékozók számára is.

A Településképi Arculati Kézikönyv valamint a Képviselő-testület által elfogadott rendelet a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában is megtekinthető, valamint ezek gyakorlatban történő alkalmazásával kapcsolatban tájékoztatást Moldván Tamás hivatali ügyintézőnél kérhetnek.

 

Téglás, 2018. január 9.

 

                                                                                                                                                    Czibere Béla 

                                                                                                                                                    polgármester

 

 

Téglás Város települési arculati kézikönyve az alábbi hivatkozáson elérhető:

Települési arculati kézikönyv

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 20-án tartott ülésén megalkotta a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét:

Településképi rendelet

1. sz. melléklet

2.sz.melléklet

3.sz. melléklet

 

 

';