Czibere Béla Endre

Czibere Béla Endre 1950. augusztus 13-án született Hajdúhadházon. A helyi általános iskolai tanulmányok után a debreceni Református Gimnáziumban tanult. Felsőfokú tanulmányait a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főiskolán folytatta és itt szerzett gépész üzemmérnöki diplomát. Tanulmányai befejeztével a Hajdúsági Iparművekben technológusként kezdett el dolgozni. Munkáját a mérnöki pontosság, precizitás, a tökéletességre való törekvés jellemzi. Nagy érdeme van abban, hogy a lehetőségeket felismerve, az adottságokat kihasználva a Hajdúsági Iparművekben beindult az autóalkatrész gyártás.

Feleségével 1976 óta élnek Tégláson. Két gyermekük és immáron két unokájuk van.

Közéleti munkássága összekapcsolódott városunk önállóvá válásával, hiszen 1991-ben a lakosság önkormányzati képviselőnek választotta, majd 1994-től Csobán József polgármester úr a képviselő-testület egyetértésével, felismerve rátermettségét és nyitott közvetlen személyiségét alpolgármesterének kérte fel.

2008. december 7-én Téglás város lakossága a város első emberének Téglás város polgármesterének választotta.

Munkáját szolgálatnak tekinti, az emberek tisztelete, megbecsülése jellemzi. Nagyfokú empátiája, segítő készsége, önzetlensége tette őt elismertté. Olyan polgármester, aki felelősséget érez a városban történtekért, az itt élő emberekért és mindenekelőtt a lakosság életkörülményeinek, életminőségének javítását tartja szem előtt.

Széles látókörű, tervszerűen gondolkodó ember, aki a csecsemőktől az idősekig egyenjogú polgároknak tekinti a városunk lakóit és mindenkor a felmerülő igényeknek megfelelően alkotja meg stratégiáit. Pontosan látja a jövőben megvalósítandó feladatok sokaságát és mindent megtesz annak érdekében, hogy a városban élők által tapasztalt hiányosságok a lakosok megelégedésére oldódjanak meg.

Az eltelt időszakban megvalósult fejlesztésekben jelentős szerepe volt és a jelenleg futó projektek maradéktalan megvalósítása is rá váró feladat.

Sokrétű feladatát jó gazda módjára mindenre figyelve és aktívan szerepet vállalva látja el. A testvérvárosi kapcsolataink ápolása a város egészségügyi, szociális, oktatási területeinek maradéktalan működése, a kulturális élet színessége mind szívügyének számít.

A képviselő testület demokratikus ugyanakkor következetes, együttműködő vezetője. Jó koordinátor és ennek következtében az önkormányzat képviselő testülete kiváló munkakapcsolatban működik együtt a polgármesteri hivatal munkatársaival.

Mindezek elismeréséül a képviselő testület 2018. május 1-jén  Czibere Béla Endre részére díszpolgári címet adományozott.

';