Legnépszerűbb

100/2023. (X.26.) Forgalomszabályozást érintő határozat módosításáról
99/2023. (X.26.) Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
98/2023. (X.26.) A teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszközök véleményezési szakaszának elfogadásáról és lezárásáról, valamint a végső szakmai véleményezési szakasz megindításáról
97/2023. (X.26.) Partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról a településrendezési eszközök készítésének véleményezési szakaszában
96/2023. (X.26.) Konyhai gépek beszerzéséhez történő forrás biztosításáról
95/2023. (X.26.) A Téglási Bölcsőde tevékenységének értékeléséről
94/2023. (IX.28.) Ingatlanok rendeltetésének módosításáról
93/2023. (IX.28.) Közterületek elnevezéséről
92/2023. (IX.28.) Ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésről
91/2023. (IX.28.) Egyes utcák forgalomszabályozásának módosításáról
90/2023. (IX.28.) Anna kerti közutak belterületbe vonásáról és telekegyesítéséről
89/2023. (IX.28.) Téglás Város Önkormányzata új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
88/2023. (IX.28.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2023/2024. nevelési évi munkatervének elfogadásáról
87/2023. (IX.28.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításához szükséges vélemény kialakításáról
86/2023. (IX.28.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
85/2023. (IX.25.) Nagykároly város tanácsával történő együttműködés keretében pályázat benyújtása az Interreg VI-A Románia-Magyarország Programra
84/2023. (IX.13.) Téglás Város teljes közigazgatási területre készülő új településrendezési eszközének véleményezési dokumentációjával kapcsolatos véleményezési szakaszának elindításáról
83/2023. (IX.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról
82/2023. (VIII.22.) Igazolás Téglás Város teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszközben kijelölt, újonnan beépítésre szánt terület kijelöléséhez
81/2023. (VIII.22.) Szivacsgyár üzem építése című projekt többlettámogatási igényének beadásáról, szükséges önerő biztosításáról
80/2023. (VIII.22.) Téglás Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosításáról
79/2023. (VI.21.)

Közszolgálati díj odaítéléséről

78/2023. (VI.21.) Téglási Anna kerti víztározó hasznosításáról
77/2023. (VI.21.) Piac építéséhez szükséges előirányzat biztosításáról
76/2023. (VI.21.) Kerékpárút felújításához történő forrás biztosításáról
75/2023. (VI.21.) A védőnői ellátást biztosító ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatba adásáról
74/2023. (VI.21.) 2023. évi nyári diákmunkáról
73/2023. (VI.21.) A Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetéséről
72/2023. (VI.21.)

Sportegyesületek támogatásáról

71/2023. (VI.21.)

Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésről

70/2023. (VI.21.) A Kossuth Lajos utca 35/A. szám alatti ingatlant érintő döntésről
69/2023. (VI.21.) Elavult immateriális javak selejtezéséről
68/2023. (VI.21.)

Az Ebrendészeti telep 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

67/2023. (VI.21.) Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. negyedik negyedévi tevékenységének értékelése
66/2023. (VI.21.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2023/2024. nevelési évi óvodai munkatervéhez fenntartói javaslat elfogadásáról
65/2023. (VI.21.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
64/2023. (VI.7.) Ingatlanok ingyenes átvételéről
63/2023. (V.25.) Pedagógiai Díj odaítéléséről
62/2023. (V.25.)

A helyi termékértékesítést szolgáló piac megvalósítása során felmerült többletmunkához történő önerő biztosításáról

61/2023. (V.25.) Szabó Csaba polgármester munkájának értékeléséről
60/2023. (V.25.) Befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenésének elszámolásáról
59/2023. (V.25.) A gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
58/2023. (V.25.)

Beszámoló Téglás Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzéséről

57/2023. (V.25.)

Téglás város közrend- és közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

56/2023. (V.16.) Békepárti határozatról
55/2023. (V.16.) Dr. Vinnai Patrícia fogorvossal történő feladatellátási szerződés megkötéséről
54/2023 (IV.27.)

Szociális ellátásért díj adományozásáról

53/2022.(IV.27.) Téglásért Díszoklevél elismerés adományozásáról
52/2022.(IV.27.) Téglás Városért elismerés adományozásáról
51/2023. (IV.27.) Dr. Vinnai Patrícia fogorvossal történő előszerződés megkötéséről szóló 29/2023.(III.31.) határozat módosításáról
50/2023. (IV.27.)

Dr. Pétery Zoltánnal fennálló szerződés megszüntetéséről szóló 28/2023.(III.31.) határozat módosításáról

49/2023. (IV.27.) Ingatlanok honvédségi igénybevételének biztosításáról
48/2023. (IV.27.) Előirányzatok közötti átcsoportosításról, módosításról
47/2023. (IV.27.)

Badacsonytomaji Önkormányzat üdülő 2023. évi üdülési díjának megállapításáról

46/2023. (IV.27.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről
45/2023. (IV.27.) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és a helyi adóztatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról
44/2023. (IV.27.) A településen működő egészségügyi és védőnői szolgáltatási tevékenységekről szóló tájékoztató elfogadásáról
43/2023. (IV.27.) A temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
42/2023. (III.31.) A Bursa Hungarica 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatokat érintő döntésről
41/2023. (III.31.) Sportegyesület tulajdonában lévő eszközök átvételéről
40/2023. (III.31.) A felnőtt háziorvosok rendelési idejét érintő kérelem elbírálásáról
39/2023. (III.31.) Előirányzat biztosítása a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére
38/2023. (III.31.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
37/2023. (III.31.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
36/2023. (III.31.) A civil szervezetek 2023. évi támogatásának megállapításáról
35/2023. (III.31.) A civil szervezetek 2022. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
34/2023. (III.31.)

A közfoglalkoztatás 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

33/2023. (III.31.) Nyár utca kialakításához kapcsolódó döntésről
32/2023. (III.31.) Nyárias út kialakításához kapcsolódó döntésről
31/2023. (III.31.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának meghatározásáról
30/2023. (III.31.) A Téglás 63/A erdészeti azonosítóval nyilvántartott erdőrészleten lévő faállomány értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról
29/2023. (III.31.) Dr. Vinnai Patrícia fogorvossal történő előszerződés megkötéséről
28/2023. (III.31.) Praxis értékesítése miatt Dr. Pétery Zoltán fogorvossal kötött szerződés megszüntetéséről
27/2023. (III.14.) A helyi termékértékesítést szolgáló piac megvalósítása során felmerült többletmunkához történő önerő biztosításáról
26/2023. (III.14.) A Téglás 63/A erdészeti azonosítóval nyilvántartott erdőrészleten lévő faállomány értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról
25/2023. (III.14.) Téglás Város településrendezési eszközeinek módosításáról - véleményezési szakasz elfogadása és lezárása, végső szakmai véleményezés megindítása
24/2023. (II.23.) Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
23/2023. (II.23.) A Téglás 63/A erdőrészlet fahasználására történő pályázat kiírásáról
22/2023. (II.23.) Ingatlan értékesítése céljából történő megbízási szerződés kötéséről
21/2023. (II.23.) Az ukrajnai kárpátaljai Szürte községgel való testvértelepülési együttműködési megállapodásról
20/2023. (II.23.) Téglás, Kossuth Lajos utca 100/B. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
19/2023. (II.23.) Államháztartáson kívülről érkező pénzeszköz átvételéről
18/2023. (II.23.) Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
17/2023. (II.23.) Az óvodai csoportok maximális létszámtúllépésének engedélyezéséről
16/2023. (II.23.)

Az óvodai csoportszám meghatározásáról

15/2023. (II.23.) Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról
14/2023. (II.23.) Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról
13/2023. (II.23.) Az Önkormányzat 2023. évi közművelődési programjának elfogadásáról, városi rendezvények meghatározásáról
12/2023. (II.23.) A Városi Sportegyesület beszámolójáról
11/2023. (II.23.)

A 2023. évi járási startmunka pályázat elfogadásáról

10/2023. (II.23.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról
9/2023. (II.23.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2023. (I.26.) Fenntartói döntés a Bölcsőde orvosi feladatellátásáról
7/2023. (I.26.)

Téglás Városi Sportegyesület súlyemelő szakosztályának támogatásáról

6/2023. (I.26.) Dr. Székely Szilárd fogorvos feladatellátási szerződésének módosításáról
5/2023. (I.26.) Polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról
4/2023. (I.26.) Döntés a Bárczay Anna Városi Óvoda nyári tanszünet alatti zárva tartásának engedélyezéséről
3/2023. (I.26.) Döntés a Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásának engedélyezéséről
2/2023. (I.26.) Vélemény elfogadásáról az iskola felvételi körzethatárának megállapításához
1/2023. (I.26.) Téglás Város Önkormányzatának 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
';