Legnépszerűbb

';
135/2022. (XII.15.) 2023. évi engedélyezett létszám meghatározásáról
134/2022. (XII.15.) A Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesülettel történő megállapodás megkötéséről
133/2022. (XII.15.) Az Országos Mentőszolgálattal megkötött Együttműködési Megállapodás meghosszabbításáról az orvosi ügyeleti feladatainak ellátására
132/2022. (XII.15.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
131/2022. (XII.15.) Zacskókerti utak tulajdonjogának megszerzéséről
130/2022. (XII.15.) Nádas utcai ingatlanok tulajdoni hányadainak megszerzéséről
129/2022. (XII.15.) Előirányzatok közötti átcsoportosításról, módosításról
128/2022. (XII.15.) 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
127/2022. (XII.15.)

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi üléstervének elfogadásáról

126/2022. (XI.24.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról
125/2022. (XI.24.)

Előirányzatok közötti átcsoportosításról

124/2022. (XI.24.)

Téglás Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosításáról

123/2022. (XI.24.) Igazgatási szünet elrendeléséről
122/2022. (XI.24.) Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
121/2022. (XI.24.) Téglás Város új, teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszközeinek előzetes véleményeztetéséről - Előzetes tájékoztatási szakasz lezárásáról
120/2022. (XI.24.) Téglás Város új, teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszközeinek előzetes véleményeztetéséről - Előzetes adatszolgáltatásra kötelezett szervek adatszolgáltatásainak elfogadásáról
119/2022. (XI.24.) Téglás Város új, teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszközeinek előzetes véleményeztetéséről - Környezeti vizsgálat elkészítéséről
118/2022. (XI.24.)

Téglás Város új, teljes közigazgatási területre készülő településrendezési eszközeinek előzetes véleményeztetéséről - Az előzetes tájékoztatási szakasz vonatkozásában lezajló partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

117/2022. (XI.24.)

Étkeztetés nyersanyagnormáinak és értékesítési árainak módosításáról

116/2022. (X.27.) Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésről
115/2022. (X.27.) Forgalomszabályozást érintő döntésekről
114/2022. (X.27.) A Magyar Energia Beszerzési Közösség által szervezett csoportos energia beszerzéshez történő csatlakozásról
113/2022. (X.27.) A Téglási Polgármester Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
112/2022. (X.27.) A Téglási Polgármester Hivatal alapító okiratának módosításáról
111/2022. (X.27.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének értékeléséről
110/2022. (X.18.) Gépjármű személyi használatának módosítása
109/2022. (X.18.) A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött „Ingyenes ingatlan használati szerződés” módosítása
108/2022. (X.18.) Az Országos Mentőszolgálattal megkötött Együttműködési Megállapodás meghosszabbítása az orvosi ügyeleti feladatainak ellátására
107/2022. (IX.29.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
106/2022. (IX.29.) A Téglás Városi Sportegyesület részére a még ki nem utalt céljellegű támogatás előirányzatának törléséről
105/2022. (IX.29.) A civil szervezetek 2022. évi támogatását elfogadó határozat módosításáról
104/2022. (IX.29.) A Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó döntésről
103/2022. (IX.29.) A Téglás 3761 helyrajzi számú ingatlanból 314 m2 terület tulajdonjogának megszerzéséről
102/2022. (IX.29.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
101/2022. (IX.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
100/2022. (IX.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírási szabályzatának felülvizsgálatáról
99/2022. (IX.29.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évi munkatervének elfogadásáról
98/2022. (IX.29.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
97/2022. (IX.19.) Hitelszerződés módosításáról
96/2022. (IX.19.) A víziközművek működtetésének és a víziközmű vagyon tulajdonjogának Magyar Állam részére történő átadásáról
95/2022. (IX.05.)

A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére történő előirányzat biztosításáról

94/2022. (IX.05.) Az önkormányzat által biztosított víziközmű-szolgáltatást érintő szándéknyilatkozat elfogadásáról
93/2022. (IX.05.) Településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról
92/2022. (IX.05.) Településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatról
91/2022. (IX.05.) A Bárczay Anna Városi Óvoda régi épületére tervezendő napelemes rendszer kiépítéséről és annak fedezetéről
90/2022. (IX.05.) A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázathoz történő önerő biztosításáról
89/2022. (IX.05.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról
88/2022. (VIII.29.) „Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
87/2022. (VIII.29.) „Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” című projekt többlettámogatási igényének benyújtásáról
86/2022. (VIII.04.) Döntés a Szivacsgyár üzem építése című projekt többlettámogatási igényének a beadásáról
85/2022. (VIII.04.) Hitelszerződés módosításáról
84/2022. (VII.11.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának módosításáról
83/2022. (VII.11.) Étkeztetés nyersanyagnormáinak felülvizsgálatáról
82/2022. (VI.23.) Közszolgálati díj odaítéléséről
81/2022. (VI.23.) Együttműködési megállapodás kötése a Városi Sportegyesülettel
80/2022. (VI.23.) Gyermekorvosi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról
79/2022. (VI.23.) Az Országos Mentőszolgálattal megkötött Együttműködési Megállapodás meghosszabbítása az orvosi ügyeleti feladatainak ellátására
78/2022. (VI.23.)

Ingyenes ingatlan használati szerződés meghosszabbításáról

77/2022. (VI.23.) Az Ebrendészeti Telep Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
76/2022. (VI.23.) Ebrendészeti Telep 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
75/2022. (VI.23.) Nyárias utat érintő telekalakításról
74/2022. (VI.23.) Téglás Város településrendezési eszközei (helyi építési szabályzat) módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatáról
73/2022. (VI.23.) Téglás Város településrendezési terv módosítás (helyi építési szabályzat módosítás) partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról
72/2022. (VI.23.) Fenntartói javaslat elfogadása a Bárczay Anna Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évi óvodai munkatervéhez
71/2022. (VI.23.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
70/2022. (VI.15.) Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
69/2022. (VI.15.) Vélemény-nyilvánítás iskolaigazgatói kinevezésről
68/2022. (VI.01.) Az Ukrajnából érkező menekültek ellátására vonatkozó megállapodás meghosszabbítás
67/2022. (VI.01.) Téglás Város településrendezési eszközének módosítása
66/2022. (V.26.) Pedagógiai díj odaítélése
65/2022. (V.26.) Állami főépítészi eljárás keretében történő Helyi építési szabályzat pontosításának kezdeményezése
64/2022. (V.26.)

Településfejlesztési koncepció jóváhagyása

63/2022. (V.26.) Településfejlesztési koncepció véleményezési szakaszának elfogadása
62/2022. (V.26.) Településfejlesztési koncepció készítésével összefüggő partnerségi egyeztetési eljárás lezárása
61/2022. (V.26.) Pályázat benyújtása Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra
60/2022. (V.26.) Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2022. évi üdülési díjának megállapítása
59/2022. (V.26.) A gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
58/2022. (V.26.) Étkeztetés nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
57/2022. (V.26.) Téglás Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
56/2022. (V.26.) Téglás város közrend- és közbiztonsági helyzetéről, a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
55/2022. (V.05.) A bowling pálya felújításához szükséges fedezet biztosítása
54/2022. (IV.28.) Ingatlan értékesítése céljából történő megbízási szerződés kötése
53/2022. (IV.28.) Sport Díj elismerés adományozása
52/2022. (IV.28.) Téglásért Díszoklevél adományozása
51/2022. (IV.28.) Téglás Városért elismerés adományozása
50/2022. (IV.28.) Az Ukrajnából érkező menekültek ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
49/2022. (IV.28.) Pályázat benyújtása a műfüves focipálya pályafelületének felújítására
48/2022. (IV.28.) A Városi Sportegyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
47/2022. (IV.28.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
46/2022. (IV.28.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezés tervezetének elfogadása
45/2022. (IV.28.) Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra pályázat benyújtása
44/2022. (IV.28.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának meghatározásáról
43/2022. (IV.28.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékelése
42/2022. (IV.28.) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről és a helyi adóztatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadása
41/2022. (IV.28.) A településen működő egészségügyi és védőnői szolgáltatási tevékenységekről szóló tájékoztató elfogadása
40/2022. (IV.28.) A temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadása
39/2022. (III.24.) Óvodai továbbképzési terv elfogadásáról
38/2022. (III.24.) A Bárczay Anna Városi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
37/2022. (III.24.) Téglás 3663/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó döntésről
36/2022. (III.24.) Téglás, Alkotmány utcai ingatlanok belterületbe vonását érintő döntésekről
35/2022. (III.24.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
34/2022. (III.24.) A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
33/2022. (III.24.) A civil szervezetek 2022. évi támogatásának megállapításáról
32/2022. (III.24.) A civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
31/2022. (III.24.) A közfoglalkoztatás 2021. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
30/2022. (III.24.) Bizottsági tag választásáról
29/2022. (II.24.)